english | slovensky | site map
Catholic University in Ruzomberok
shaping minds and hearts
 
PATH: Home
Get the Flash Player to see this player.
Scientific Board of CU 2014 - 2018 PDF Print E-mail
Predseda VR KU 

1.prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – katolícka teológia

Externí členovia
2. J.E. Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup – metropolita, veľký kancelár KU
3. J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. – cirkevné právo
4. J.E. Mons. prof. Cyril Vasiľ, SJ – východné cirkevné právo
5. J.E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. – katolícka teológia, katechetika
6. J.E. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – história
7. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – katolícka teológia
8. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. – medicína
9. prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. – právo
10. prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – geografia
11. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. – medicína
12. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. – katolícka teológia

13. prof. Dr. hab. Marián Wlosinski – pedagogika

Interní členovia
14. doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby
15. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. – cirkevná hudba
16. doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – slovenský jazyk, literatúra
17. prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. – biológia, ekológia
18. prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. – neslovanské jazyky a literatúra, germanistika
19. doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. – psychológia
20. prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD. - didaktika náboženskej výchovy
21. Mons. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. – kánonické právo
22. doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – matematika
23. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – katolícka teológia, cirkevné dejiny
24. doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU – pedagogika
25. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. – katolícka teológia
26. doc. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika
27. doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. – filozofia
28. prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – ošetrovateľstvo
29. doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. – verejné zdravotníctvo
30. prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. – odborová didaktika
31. prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. – história
32. prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. – slovenský jazyk, žurnalistika
33. prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD. – katolícka teológia, religionistika
34. prof. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. – sociálna práca
35. J. E. Mons. prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stolárik, PhD. – filozofia
36. doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. – katolícka teológia
37. Mons. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia, biblická teológia
38. prof. PhDr. Peter Volek, PhD. – filozofia

39. prof. Ing. Ján Zavadský, PhD. – manažment

Documents:
Documents of the Scientific Board of the Catholic University in Ružomberku

 

 

Written by Administrator    Last Updated (Tuesday, 01 July 2014 08:27)