RUŽOMBEROK (23. apríl 2008) - Novým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) je Tadeusz Zasępa. Rozhodol o tom dnes Akademický senát (AS) Katolíckej univerzity v tajnom hlasovaní. V Zasępov prospech hlasovalo 21 z celkom 22 zúčastnených senátorov, jeden sa zdržal hlasovania. V súlade so Štatútom KU musí nového rektora odobriť ešte veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Po vymenovaní prezidentom SR by sa mal nový rektor KU funkcie oficiálne ujať 1. júla. Informoval o tom člen AS KU Peter Kravčák.

Ako ďalej uviedol Kravčák, prof. Zasępa, ktorého na funkciu rektora navrhli tri fakulty – filozofická, pedagogická, zdravotníctva spolu s ich senátmi a dekanmi a niekoľko skupín študentov i zamestnancov univerzity, vystrieda na štyri roky vo funkcii doterajšieho rektora KU prof. Borisa Banáryho.

Zasępov protikandidát, doterajší prorektor pre vedu a rozvoj KU prof. Ján Kurucz sa v pondelok 21. apríla vzdal svojej kandidatúry. Bližšie dôvody svojho rozhodnutia nezverejnil. Na funkciu rektora KU Kurucza navrhoval dekan Teologickej fakulty KU.

Prof. Zasępa je celosvetovo uznávanou autoritou v oblasti masmediálnej komunikácie. Narodil sa 23. apríla 1946 v Radziechowiciach v Poľskej republike. V rokoch 1962 – 1965 študoval na gymnáziu v Częstochowej, pokračoval v Kňazskom seminári diecézy Częstochowa v Krakove, kde štúdium ukončil v roku 1971. Do roku 1974 pracoval ako kaplán aj pre nepočujúcich vo farnosti Svätého Ducha Wieruszów. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní na Katolíckej univerzite v Lubline (1974 – 1977), absolvoval aj viaceré študijné stáže na The Catholic University of America vo Washingtone, na University of Geneva v Ženeve a na Universita Cattolica del Sacro Cuore v Miláne. Doktorát z pastorálnej teológie (PhD.) dosiahol v roku 1983 na KUL Lublin, v roku 1987 bol habilitovaný v odbore pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie (doc.). V roku 1995 sa stal mimoriadnym profesorom a v roku 2001 riadnym profesorom. V roku 1993 založil v Poľsku Katolícke Rádio Lublin a stal sa jeho prvým riaditeľom. V rovnakom roku založil lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa, kde pôsobil aj ako redaktor. Od roku 1998 začal prof. Zasępa prednášať pre poslucháčov postgraduálneho štúdia žurnalistiky na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 1999 založil Lubelsku Szkołu Biznesu – Szkołu Wyższu (neskôr Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły) v Lubline a do roku 2008 v nej pôsobil vo funkcii rektora. Ako garant štúdia v odbore žurnalistika a pedagóg pracuje od roku 2001 na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Zasępa jektívne hovorí 10 cudzími jazykmi, ovláda aj posunkovú reč. Má poľské a slovenské štátne občianstvo. Je členom viacerých medzinárodných vedeckých rád, profesijných spolkov a združení.

Život a dielo prof. Zasępu ocenili viaceré domáce a svetové inštitúcie. V roku 1997 mu Medzinárodne biografické centrum v Cambridge udelilo prestížnu cenu Muž roka ako uznanie za službu vo vzdelávaní a kultúre. V roku 2001 mu rovnakú cenu udelil Americký bibliografický inštitút. V roku 2001 ho The United Cultural Convention of the United States of America nominoval na Nobelovu cenu za mier. V roku 2004 získal Medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku.

KU vznikla v roku 2000, pri vzniku mala dve fakulty – pedagogickú a filozofickú. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Predchodcami KU boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Dnes sa na štyroch fakultách – Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a Fakulte zdravotníctva KU vzdeláva 10 500 študentov, 6 000 v dennej a zyvšok v externej forme štúdia.

Fotogaléria z predstavovania kandidátov na nového rektora KU.

Autori snímok: Dávid Lajmon, Vincent Bocko

banner photogallerybanner virtual guidebanner new uni librarylogo net fuce