sarka2V rámci podujatia „Hosť na KU“ v utorok 13. marca v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. vo Výstavnej sieni Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) vystúpi so svojou prednáškou doc. PaedDr. Róbert Sarka, PhD. Bude hovoriť na tému: Odkaz podzemnej Cirkvi pre súčasnosť.

Doc. Róbert Sarka sa narodil v roku 1962 v Nových Zámkoch. Za kňaza bol vysvätený v roku 1996 pre Rožňavskú diecézu. V rokoch 1996-2003  absolvoval postgraduálne štúdium na Pápežskej teologickej fakulte a Inštitúte spirituality „Tereziánum“ v Ríme so zameraním na spirituálnu teológiu, ktoré ukončil získaním doktorátu. V roku 2009 sa habilitoval a pôsobí ako docent na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty KU.

 

Podujatie „Hosť na KU“ je intelektuálno-formačnou aktivitou, ktorej cieľom je ponúknuť intelektuálny a duchovný rast spoločenstva KU ako aj  záujemcov z mimo univerzitného prostredia. Hosťami sú zaujímavé osobnosti z akademického, spoločenského a duchovného prostredia, ktorí priblížia svoju prácu a aktivitu a boli tak inšpiráciou pre mladých ľudí. Podujatie je vždy otvorené aj pre verejnosť.