RUŽOMBEROK (30. septembra 2009) - Čestným titulom doctor honoris causa ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v stredu 30. septembra profesora Júliusa Paštéku a emeritného arcibiskupa Dominika Hrušovského. Slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti otvorenia akademického roka 2009/2010 na KU, spojeného so zhromaždením akademickej obce a zasadnutím vedeckých rád univerzity a fakúlt. 

phoca_thumb_l_T2.sk_039Podľa slov rektora KU prof. Tadeusza Zasępu obe osobnosti ocenené čestným titulom doctor honoris causa reprezentujú všetko to, čo je úlohou KU v spoločnosti. "Od vzniku našej univerzity ju charakterizuje úsilie okrem vzdelávania študentov, najmä vychovávať ich a formovať. Sme pozvaní k tomu, aby sme slúžili Pravde, Dobru a Kráse," podotkol.  

phoca_thumb_l_T2.sk_067
Literárny vedec, profesor Július Pašteka je aktívny tvorca kresťanskej kultúry, ktorý sa významne zaslúžil o pozdvihnutie národného, no zároveň medzinárodného povedomia o Slovensku, našom národe, našej kultúre, vede a viere. "Jeho význam, ako slovenského katolíckeho vedca umenia, tkvie v jeho prínose pre slovenskú kultúrnu sféru prostredníctvom jeho tvorby, akademickej činnosti a života," vysvetľuje rektor KU.  Mons. Dominik Hrušovský patrí medzi najväčšie osobnosti slovenského katolíckeho života v posledných desaťročiach. "Jeho celoživotný zápas za slobodu katolíckej cirkvi, ako aj za práva Slovákov ho radí medzi tie slovenské osobnosti, ktoré sa najvýznamnejšou mierou zaslúžili o výrazne kultúrne, cirkevné a národne povznesenie Slovákov," uviedol rektor. 

phoca_thumb_l_T2.sk_071KU vznikla v roku 2000, vzdelanie poskytovala na dvoch fakultách – pedagogickej a filozofickej. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Predchodcami KU boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch fakultách – Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a Fakulte zdravotníctva dnes KU vzdeláva 8 000 študentov, väčšinu v dennej forme štúdia. V novom akademickom roku 2009/2010 oslávi 10. výročie od svojho vzniku.