RÍM (19. mája 2010) - Pápež Benedikt XVI. prijal v stredu 19. mája účastníkov ďakovnej púte v Ríme -  pedagógov, študentov a priateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), ktorí sa jej zúčastňujú v týždni od 17. do 21. mája pri príležitosti 10. výročia univerzity. Svätý Otec sa prihovoril pútnikom počas audiencie na Námestí sv. Petra v Ríme: "(...) Osobitne vítam púť Katolíckej univerzity z Ružomberku, ktorá slávi desiate výročie založenia, vedenú veľkým kancelárom arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Pozdravujem aj pánov biskupov Františka Tondru, Tomáša Galisa, vedenie, študentov, zamestnancov a zbor Jubilus. Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť sviatok Zoslania Ducha Svätého. Prosme Boha o zoslanie darov jeho Ducha, aby sme odvážne svedčili o Kristovi. Zo srdca Vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus!"

Po záverečnom požehnaní otcovia biskupi, rektor a prorektori osobne pozdravili pápeža. Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa v mene celej akademickej obce vyjadril podporu a úctu Svätému Otcovi a odovzdal mu veľkú medailu KU spolu s publikáciami univerzity.

Pred audienciou u pápeža prijal zástupcov pútnikov na Kongregácii pre katolícku výchovu jej prefekt kardinál Zenon Grocholewski. Rektor KU opäť po roku informoval prefekta o činnosti a výsledkoch univerzity a odovzdal mu Výročnú správu o činnosti KU za rok 2009 spolu s reprezentačnou publikáciou o meste Ružomberok. Na záver prijatia kardinál Zenon Grocholewski blahoželal KU k jej výsledkom za prvých 10 rokov jej činnosti a poprial jej veľa ďalších úspechov. Pútnikov na audienciách sprevádzal Jozef Dravecký, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej Stolici, ktorý podvečer prijal na slovenskej ambasáde Jozefa kardinála Tomka, arcibiskupa Alojza Tkáča, biskupov Františka Tondru a Tomáša Galisa spolu s vedením univerzity. Pútnici sa dnes zoznámili s dominantou Ríma - Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne, navštívili tamojšie múzea a ukončili prehliadkou umeleckého skvostu - Sixtínskej kaplnky.

Vo štvrtok 20. mája vedenie KU a otcov biskupov príjme rektor partnerskej Univerzity Santa Croce prof. Luis Romera, stretnutia sa zúčastnia aj prorektor pre komunikáciu prof. Norberto González Gaitano, dekan Filozofickej fakulty prof. Rafael Martínez, dekan Fakulty spoločenskej komunikácie prof. Diego Contreras a prodekan Teologickej fakulty prof. Philip Goyret. Podvečer budú všetci pútnici sláviť bohoslužbu v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda.

O audiencii, ktorej sa zúčastnili aj pútnici z KU, informoval denník L'Osservatore Romano dňa 20. mája 2010

Fotogaléria z ďakovnej púte KU v Ríme (autor: Anton Kulan)