RÍM (20. mája 2010) – Prianie, aby sa spolupráca medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) a Univerzitou Santa Croce (USC) v Ríme prehĺbila vyjadrili vo štvrtok 20. mája jej rektori prof. Tadeusz Zasępa a prof. Luis Romera. Predstavitelia partnerskej USC - prorektor pre komunikáciu prof. Norberto González Gaitano, dekan Filozofickej fakulty prof. Rafael Martínez, dekan fakulty spoločenskej komunikácie prof. Diego Contreras a prodekan Teologickej fakulty prof. Philip Goyret na čele s rektorom prof. Romerom prijali delegáciu KU a otcov biskupov Mons. Alojza Tkáča, Mons. Františka Tondru a Mons. Tomáša Galisa počas ďakovnej púte univerzity v Ríme. V týždni od 17. do 21. mája sa jej zúčastňuje približne 200 pedagógov, zamestnancov, študentov a priateľov KU.

USC a KU už niekoľko rokov spolupracujú predovšetkým v mediálnom výskume a formou hosťovských prednášok. Po prijatí u rektora nasledovala prehliadka univerzity a spoločný obed delegácií. Dnes podvečer budú na záver púte sláviť pútnici bohoslužbu v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Po občerstvení odcestujú na Slovensko.

Fotogaléria z ďakovnej púte KU v Ríme (autor: Anton Kulan)