DSC_3054oprRUŽOMBEROK (26. apríla 2012) - Novým kandidátom na rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) je prof. Tadeusz Zasępa. Rozhodol o tom dnes, vo štvrtok 26. apríla 2012 Akademický senát KU v tajnom hlasovaní. Dôveru mu prejavilo 13 senátorov, druhý navrhnutý kandidát doc. Tomáš Jablonský, súčasný dekan Pedagogickej fakulty KU, získal 11 hlasov. V súlade so Štatútom KU musí po voľbách v senáte kandidáta na rektora potvrdiť ešte veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Až následne výsledok voľby senát doručí ministrovi školstva, ktorý požiada prezidenta SR Ivana Gašparoviča o vymenovanie nového rektora KU.

"Teším sa, že mi členovia Akademického senátu univerzity prejavili dôveru. Vážim si ju a budem sa usilovať ju nesklamať. Ďakujem zároveň všetkým členom akademickej obce za mnohé nominácie a podporu. Svoju funkciu vnímam ako službu a opäť som odhodlaný poslúžiť v ďalšom rozvoji a vo zveľadení Katolíckej univerzity," dodal po voľbe prof. Tadeusz Zasępa. Funkčné obdobie rektora univerzity je štvorročné, od júla 2008 dodnes pozíciu zastával prof. Zasępa. V univerzitnom senáte v súčasnosti pracuje 24 členov, zástupcov všetkých štyroch fakúlt univerzity.

{iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/AiGpp9kYXMs" frameborder="0" allowfullscreen}{/iframe}

Prof. Tadeusz Zasępa o znovuzvolení do funkcie rektora KU pre TV Lux. (Autor: Jakub Krška)


{audio}images/stories/volba_rektora.mp3{/audio}

S bezprostrednými dojmami po voľbe sa staronový rektor prof. Tadeusz Zasępa podelil s poslucháčmi Rádia Lumen. (Autor: Ondrej Rosík)


1744_4f75c1aa874c5Vysokoškolský profesor, katolícky kňaz a publicista Tadeusz Zasępa je medzinárodne uznávanou vedeckou autoritou v oblasti masmediálnej komunikácie. Narodil sa 23. apríla 1946 v Radziechowiciach v Poľskej republike. V rokoch 1962 – 1965 študoval na gymnáziu v Częstochowej, pokračoval v Kňazskom seminári diecézy Częstochowa v Krakove, kde štúdium ukončil v roku 1971. Do roku 1974 pracoval ako kaplán aj pre nepočujúcich vo farnosti Svätého Ducha Wieruszów. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní na Katolíckej univerzite v Lubline (1974 – 1977), absolvoval aj viaceré študijné stáže na The Catholic University of America vo Washingtone, na University of Geneva v Ženeve a na Universita Cattolica del Sacro Cuore v Miláne. Doktorát z pastorálnej teológie dosiahol v roku 1983 na lublinskej Katolíckej univerzite, v roku 1987 bol habilitovaný v odbore pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie. V roku 1995 sa stal mimoriadnym profesorom a v roku 2001 riadnym profesorom. V roku 1993 založil v Poľsku Katolícke Rádio Lublin a stal sa jeho prvým riaditeľom. V rovnakom roku založil lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa, kde pôsobil aj ako redaktor. Od roku 1998 začal prednášať pre poslucháčov postgraduálneho štúdia žurnalistiky na Trnavskej univerzite v Trnave. V roku 1999 založil Lubelsku Szkołu Biznesu – Szkołu Wyższu (neskôr Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły) v Lubline a do roku 2008 v nej pôsobil vo funkcii rektora. Ako garant štúdia v odbore žurnalistika pracoval do roku 2010 na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty KU, kde v súčasnosti prednáša. V apríli 2008 ho Akademický senát KU zvolil za jej rektora. Tadeusz Zasępa hovorí aktívne 10 cudzími jazykmi, ovláda aj posunkovú reč. Pôsobí ako člen viacerých medzinárodných vedeckých rád, profesijných spolkov a združení. Život a dielo prof. Zasępu ocenili viaceré domáce a svetové inštitúcie. Koncom minulého roka ho za svojho člena zvolila aj prestížna Európska akadémia vied a umení so sídlom v Salzburgu.

Predstavenie kandidáta na rektora KU (program prof. Tadeusza Zasępu)

Snímky: Martin Buzna (v perexe), Anton Kulan (v texte)/foto.ku.sk