28. 11. 2017 navštívila Katedru ošetrovateľstva špecialistka pre  hodnotenie sústavného vzdelávania a vedúca regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Jana Slováková, PhD.  Jana Slováková je zároveň členkou Rady Európskej federácie sestier, do ktorej bola zvolená na Valnom zhromaždení Európskej rady sestier dňa 14. októbra 2017 v Bruseli.

 

European Federation of Nurses Associations  (EFN) predstavuje viac ako 35 národných asociácií sestier a má vplyv na každodennú prácu 6 miliónov sestier v celej Európe. EFN predstavuje nezávislý hlas ošetrovateľskej profesie a jej úlohou je posilniť postavenie a výkon povolania sestier v prospech zdravia občanov a záujmy sestier v celej Európe.

 

Na pozvanie vedúcej Katedry ošetrovateľstva prezentovala  Jana Slováková študentom tretieho ročníka prednášku s názvom: „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek - vzdelávanie, členstvo a registrácia“. Počas vystúpenia  sa zamerala na  úlohu  stavovskej organizácie SK SaPA, legislatívne normy a ich novelizáciu, hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, licencie, etickú spôsobilosť, členstvo SK SaPA v medzinárodných asociáciách sestier a pôrodných asistentiek, publikovanie v odborných časopisoch, účasť na vzdelávacích aktivitách a tiež informovala o internetovej stránke a portáli  SK SaPA.

 

Marcela Ižová

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

dod2018 y

pk2018

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta