mikulas     Mikuláš a jeho „spolupracovníci“ ani v tomto roku nezabudli na pacientov v ÚVN SNP Ružomberok – FN a klientov Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Študenti ošetrovateľstva Jakub Janík, Andrea Plavčanová, Lucia Valečíková, Barbora Tretinová sa opäť s radosťou ujali tejto milej akcie a svojou návštevou, ako aj malým sladkým darčekom potešili pacientov na detskej klinike, onkologickej klinike, doliečovacom oddelení a klientov Trojlístka, ktorí počas tohto dňa zo zdravotných dôvodov nemôžu očakávať Mikuláša doma v kruhu najbližších.

     „Na doliečovacom oddelení sme potešili 16 pacientov. Všetci boli veľmi srdeční a láskaví a niektorí si nás pamätali z odbornej praxe z iných oddelení. Bol to pekný a požehnaný čas a veľakrát sa objavila aj slzička na tvári ľudí, ktorých sme navštívili. Veľa z nich nám aj recitovalo básničky a rozprávky pre Mikuláša zo svojich detských čias, takže sme sa dozvedeli aj krásne nové príbehy. Na detskom oddelení bolo hospitalizovaných síce iba 7 detí, ale dievčatá boli zlaté – Mikulášovi aj spievali a dokonca si s pani učiteľkou pripravili pre neho aj básničku. Ďakujeme za príležitosť zažiť takýto krásny čas. V týchto adventných dňoch sa riadime heslom: 3xR (Radosť Rozdávaním Rastie)“ povedala Barborka Tretinová za všetkých študentov, ktorí na aktivite participovali.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

dod2018 y

pk2018

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta