logo

Vás pozývajú na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

Interdisciplinárna kooperácia

v ošetrovateľstve,

pôrodnej asistencii

a sociálnej práci

 

dňa 26. apríla 2018   

     v priestoroch Fakulty zdravotníctva

     Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nám. A. Hlinku 48

 

 Pozvánka - Prihláška

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

baner dod2017

pk2018

zdr studie

banner ioš 2017 2018

ais2

ele postaokr

2 percenta