koberZástupcovia členských štátov 3 miliónov sestier EÚ sa stretli 11. a 12. apríla v Brusseli na polročnom zasadnutí Valného zhromaždenia EFN. 36 členských štátov EFN využilo túto príležitosť, aby sa podelili o svoje názory a analyzovali kľúčové politické témy, ktoré sú hnacou silou agendy EÚ, a popri ich vplyve na ošetrovateľskú profesiu diskutovali o príspevku ošetrovateľstva. Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek (členská národná asociácia EFN) sa Valného zhromaždenia zúčastnili PhDr. Lukáš Kober, PhD. (odborný asistent Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku, člen Rady a Prezídia SKSaPA), PhDr. Dana Zrubcová, PhD.,  Mgr. Júlia Jankovičová  a Mgr. Jana Gelatiková, PhD., ktorá aj viedla Výbor pre verejnú politiku v rámci pracovných skupín.
Toto Valné zhromaždenie bolo kľúčovou príležitosťou na zamyslenie a vypracovanie potrebných opatrení pre zlepšenie zručností v oblasti ošetrovateľstva, vedomostí a vzdelávacích programov, a na spoluprácu a výmenu názorov s Agatou Walaszczyk-Terrasseovou (EC DG GROW) o vzdelávaní v oblasti ošetrovateľstva a Jeroen Jutte (EC DG Employment) o Európskom semestri a jeho správach o krajinách za rok 2019.

efnBudúce oblasti akčných bodov členov EFN sa týkajú nedostatočného zapojenia sestier do tvorby politiky v oblasti zdravia, a to na úrovni EÚ ako aj na úrovni vnútroštátnej. Vstup sestier ako koncových používateľov je kľúčom k riešeniu spoločenských výziev, ako je starostlivosť a prevencia zameraná na ľudí. Okrem toho, Smernica 2013/55 / EÚ (vrátane článku 31 súboru 8 kompetencií, ktoré stanovujú minimálne požiadavky na vzdelanie sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť) nebola vo väčšine členských štátov EÚ transponovaná. Okrem toho sú pracovné podmienky a mzdy sestier v mnohých európskych krajinách ešte stále zďaleka neprijateľné.
Členovia EFN tiež diskutovali o svojej účasti na troch európskych projektoch: dva projekty programu Horizont 2020 týkajúce sa elektronických zdravotných záznamov (InteropEHRate a Smart4Health) a jeden projekt Erasmus + o kompetenciách mentorov počas klinickej praxe sestier (QualMent).
Členovia EFN opätovne potvrdili svoj záväzok zabezpečiť, aby bol prínos sestier k tvorbe politík EÚ cenný, pretože ich zapojenie je kľúčové pre prospech pacientov a zdravotných systémov.
Na Generálnom zhromaždení EFN sa zúčastnil aj člen Výboru Európskej asociácie študentov ošetrovateľstva (ENSA) Floro Cubelo.

ENSA je organizáciou pre spoluprácu medzi národnými ošetrovateľskými študentskými organizáciami alebo univerzitami ošetrovateľstva v Európe. Účelom ENSA je spojiť európskych študentov a zástupcov zo všetkých krajín Európy. Zástupcovia ENSA chcú diskutovať o praktickej aj teoretickej časti vzdelávania, analyzovať rozdiely a podobnosti, vzájomne si pomáhať a porozumieť svetu ošetrovateľstva. Je to spôsob, ako sa navzájom stimulovať, aby sa zmenila nepriaznivá situácia v odbore. Solidarita je preto základnou kvalitou v rámci skupiny a členovia sa na nej môžu zúčastniť. ENSA je poradným orgánom a riadi sa národnými politikami členov. Všetku prácu vykonávajú členovia ENSA na dobrovoľnej báze. PhDr. Lukáš Kober, PhD. po diskusiách so zástupcom ENSA prisľúbil pomoc pri kreovaní národnej študentskej organizácie, ktorá by pod gesciou SKSaPA zastrešovala študentov ošetrovateľstva v spolupráci s univerzitami, ktoré na Slovensku majú aktivovaný odbor ošetrovateľstvo. Pevne verím, že sa aj na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku nájdu aktívni študenti, ktorí nemajú strach z nových výziev a myšlienku spoločnej organizácie študentov ošetrovateľstva podporia.

 

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

2020 21 prijimacie konanie baner

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner