foto cskV sobotu 22. júna 2019 sa konal v Poprade XXVII. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka. Ide o celoslovenskú súťaž v poskytovaní prvej pomoci organizovanú Slovenským Červeným krížom, ktorej sa už niekoľko rokov zúčastňujú aj vedecko-pedagogické pracovníčky Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku Mariana MagerčiakováEva Moraučíková. V pozícii rozhodcov hodnotili výkony členov 28 súťažných družstiev z celého Slovenska pri simulovaných, ale zato veľmi autentických situáciách,

pri ktorých mali súťažiaci dokázať svoju zdatnosť poskytnúť pomoc ľuďom s rôznymi náhlymi stavmi či úrazmi. Reálnosť úrazov pri simulovanej autonehode pomáhala dotvárať aj dlhoročná spolupracovníčka FZ KU pani Zdenka Lőfflerová, ktorá sa maskérsky podieľa na príprave „poranení“ v modelových situáciách pre účely praktických štátnych skúšok študentov bakalárskeho študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť.   

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp