efn 4

Národné asociácie sestier EFN, ktoré zastupujú 3 milióny sestier EÚ a Európy, sa stretli v Aténach v Grécku na druhom Valnom zhromaždení EFN tohto roku, a to 17. a 18. októbra 2019. Toto stretnutie bolo veľkou príležitosťou pre 36 členských štátov EFN pre zdieľanie názorov, osvedčených postupov a analyzovanie pokroku v kľúčových politických témach, ktoré ovplyvňujú ošetrovateľskú agendu na úrovni EÚ a ich vplyv na ošetrovateľskú profesiu a občanov Európy. Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek sa Generálneho zhromaždenia EFN zúčastnili členovia Rady a Prezídia SKSaPA PhDr. Dana Zrubcová, PhD., PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH (pedagóg Katedry ošetrovateľstva, FZ KU v Ružomberku) a členka SKSaPA, nominantka SKSaPA do volieb Výkonného výboru EFN Mgr. Jana Gelatiková, PhD.

Na 110. Valnom zhromaždení EFN  sa ako hosť predstavil Dr. Prezerakos, generálny tajomník pre zdravie gréckeho ministerstva zdravotníctva, ktorý ako sestra zdôraznil obavy ošetrovateľského povolania vo svojej krajine a v EÚ.                                              
Členovia EFN diskutovali o témach, ako sú potreba sestier ako spolutvorcov nových nástrojov digitálneho zdravia (ako je napríklad elektronický zdravotný záznam EÚ), zdravotná starostlivosť založená na hodnotách a vzdelávanie sestier podporujúce ich digitálne zručnosti.
Členovia EFN sa navzájom informovali o najnovšom vývoji na vnútroštátnej úrovni a navzájom si vymieňali osvedčené postupy, najmä pokiaľ ide o konania k porušeniu povinnosti, ktoré Európska komisia zaviedla proti niektorým krajinám EÚ pre nesúlad so smernicou EÚ 2013/ 55/EÚ.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila rok 2020 za rok sestry a pôrodnej asistentky, čím poskytla členom EFN príležitosť spoločne sa zamyslieť nad tým, ako zvýšiť povedomie o dôležitosti týchto povolaní počas nadchádzajúceho roka. Paralelne s tým sa kampaň Nursing Now skončí v roku 2020, pričom EFN sa hrdo stala európskym lídrom tejto kampane.
Členovia EFN sa intenzívne zapájajú do ďalšieho rozvoja ošetrovateľskej profesie a sú odhodlaní pokračovať v spolupráci na dosahovaní rovnakých cieľov a cieľov, ktoré pozitívne ovplyvňujú každodennú prax sestier s cieľom dosiahnuť vysoko kvalitné a bezpečné výsledky starostlivosti o pacientov.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner