Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48                           Nájdete nás ?   Sídlo           Zobrazenie FZ KU na mape   
034 01, Ružomberok
Slovakiafz

telefón: +421 44 4304317
fax:       +421 44 4304316
e-mail: sekretariat.fz@ku.sk

mailové adresy pracovníkov Fakulty zdravotníctva sú vo formáte: meno.priezvisko@ku.sk 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

baner dod2017

pk2018

zdr studie

banner ioš 2017 2018

ais2

ele postaokr

2 percenta