Vedenie FZ žiada pedagógov i študentov, aby rešpektovali rozvrh hodín LS (obsadenie učební)

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium -  1 ročník - 2 ročník - 3 ročník  
Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník

Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník

Fyzioterapia, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník
Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník

Rádiologická technika, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník

Fyzioterapia, magisterké štúdium - 1 ročník (výuka v blokoch - podľa pokynov)

Fyzioterapia, doktoradské štúdium - 1 ročník - 2 ročník

RH LS AR 2017/2018 grafický pohľad - RH LS 2018 

RH využíva: skratky pedagógov , skratky predmetov , *   .

Vysvetlivky k RH: vrchný riadok = nepárny týždeň, spodný riadok = párny týždeň

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

dod2018 y

pk2018

zdr studie

banner ioš 2017 2018

ais2

ele postaokr

2 percenta