Rozpis Sústredení zo spirituality pre AR 2016/2017 LS - 1.ročník , - 2.ročník

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium - 1ročník - 2 ročník - 3 ročník
Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium - 1ročník - 2ročník - 3ročník

Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium - 1ročník2ročník - 3ročník

Fyzioterapia, bakalárske štúdium - 1ročník - 2ročník - 3ročník
Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium - 1ročník - 2ročník - 3ročník
Rádiologická technika, bakalárske štúdium - 1ročník2ročník - 3ročník

RH využíva: skratky pedagógovskratky predmetov , vrchný riadok párny týždeň, spodný- nepárny t.

FZ upozorňuje pedagógov i študentov aby sa riadili aktuálnym RH na stránke FZ

Univerzita 3. veku  

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

baner dod2017

pk2017

zdr studie

info 2016

ais2

ele postaokr

2 percenta