FZ žiada pedagógov i študentov, aby dodržiavali uvedený rozvrh hodín pre LS AR 2018/2019

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník  - 3.ročník
Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník - 3.ročník

Fyzioterapia, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník - 3.ročník

Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Rádiologická technika, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník - 3.ročník

Fyzioterapia, magisterké štúdium - 1.ročník - 2.ročník

Fyzioterapia, doktoradské štúdium - 1.ročník - 2.ročník

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, externá forma - 1.ročník

RH LS AR 2018/2019 grafický pohľad - RH LS AR 2018/2019 

RH využíva: skratky pedagógov , skratky predmetov ,  uč.

Vysvetlivky k RH: vrchný riadok = nepárny týždeň, spodný riadok = párny týždeň, "dvojriadok =NT/PT, skupiny " .

Všetky zmeny nahlásené do 1.2.2019 sú zahrnuté v rozvrhu hodín - autor:  peter.kaman@ku.sk

Tlačivá potrebné k zápisu študenta pre AR 2018/2019: Súhlas Čestné vyhlásenie

Zápis študentov FZ KU na štúdium v akademickom roku 2018/2019

Vytvorenie nových študentských účtov - vyberte si:  login + generovanie hesla

Smernice KU - Štúdium: "napr, poplatky pre AR 2018/2019, zníženie školného, žiadosti,..."

Harmonogram akedemického roka 2018/2019

Konzultačné hodiny katedier pre LS AR 2018/2019 : FYZOŠELVMUZS -  RTVZ

Dotazník externého zamestnanca

.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

b dod 2019

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta