FZ žiada pedagógov i študentov, aby dodržiavali uvedený rozvrh hodín pre LS AR 2018/2019

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník  - 3.ročník
Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník - 3.ročník

Fyzioterapia, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník - 3.ročník

Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium - 1.ročník - 2.ročník - 3.ročník

Rádiologická technika, bakalárske štúdium - 1.ročník2.ročník - 3.ročník

Fyzioterapia, magisterké štúdium - 1.ročník - 2.ročník

Fyzioterapia, doktoradské štúdium - 1.ročník - 2.ročník

Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium, externá forma - 1.ročník

RH LS AR 2018/2019 grafický pohľad - RH LS AR 2018/2019 

RH využíva: skratky pedagógov , skratky predmetov ,  uč.

Vysvetlivky k RH: vrchný riadok = nepárny týždeň, spodný riadok = párny týždeň, "dvojriadok =NT/PT, skupiny " .

Všetky zmeny nahlásené do 1.2.2019 sú zahrnuté v rozvrhu hodín - autor:  peter.kaman@ku.sk

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp