Ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník  , popis blokov
Urgentná zdravotná starostlivosť, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník

Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium - 1 ročník2 ročník - 3 ročník

Fyzioterapia, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník
Laboratórne vyšetrovacie metódy, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník

Rádiologická technika, bakalárske štúdium - 1 ročník - 2 ročník - 3 ročník

Fyzioterapia, magisterké štúdium - 1 ročník

Fyzioterapia, doktoradské štúdium - 1 ročník - 2 ročník

RH ZS AR 2017/2018 globálny pohľad - Prednášky a cvičenia.jpg 

RH využíva: skratky pedagógov , skratky predmetov , *

Vysvetlivky k RH: vrchný riadok = nepárny týždeň, spodný riadok = párny týždeň, ZS začína nepárny týž.

Upozorňujeme pedagógov i študentov, aby sa riadili týmto aktuálnym RH na stránke FZ !

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

baner dod2017

pk2018

zdr studie

banner ioš 2017 2018

ais2

ele postaokr

2 percenta