Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkciu a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 1 pracovné miesto asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 1 pracovné miesto asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
 • 1 vedúca/vedúci Katedry rádiologickej techniky FZ KU

Viac informácií

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

 • prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  

Viac informácií

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 2 funkčné miesta docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
 • 1 funkčné miesto docenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 5 pracovných miest asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo  
 • 3 pracovné miesta asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
 • 5 pracovných miest asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

Viac informácií

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

 • 1 vedúca/vedúci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry fyzioterapie FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry verejného zdravotníctva FZ KU

Viac informácií

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 a 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov a funkciu vedúceho pracovníka:

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

2020 21 prijimacie konanie baner

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner