Vyzývame študentov na spoluúčasti pri realizácii epidemiologických opatrení v rámci prevencie šírenia koronavírusu v ÚVN Ružomberok. V prípade výzvy hlavného rádiologického technika Mgr. M.Gašaja láskavo prosíme dobrovoľníkov o akceptovanie jeho pokynov v rámci pomoci na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie, prípadne na nukleárnej medicíne.
V prípade záujmu kontaktujte Mgr.Gašaj M. (gasajm@uvn.sk) a vedúcu praktickej výučby PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. (eva.moraucikova@ku.sk)

Sociálne subjekty hľadajú dobrovoľníkov. V okr. Banská Bystrica v Moštenici a v Slovenskej Ľupči Centrum pre deti a rodiny Potôčik, vás prosia o pomoc ako dobrovoľníkov pri práci s ich klientmi. V prípade, že prejavíte záujem o túto činnosť, prosíme o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.
V prípade záujmu kontaktujteriaditel@potocik.org
Ak sa rozhodnete odpovedať na výzvu a pomôcť ako dobrovoľníci, kontaktuje aj vedúcu Katedry ošetrovateľstva PhDr. Marcelu Ižovú, PhD. (marcela.izova@ku.sk) a vedúcu praktickej výučby PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. (eva.moraucikova@ku.sk)

Vážení študenti,
vzhľadom na situáciu s koronavírusom na Slovensku sa v každom zdravotníckom zariadení vykonávajú základné epidemiologické opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Aj ÚVN SNP - FN Ružomberok vstúpila do núdzového režimu a na základe tejto situácie Vás vyzývame na spoluúčasť pri pomoci realizácie hygienických opatrení.

Vaša spoluúčasť by spočívala v dobrovoľníckej pomoci v nasledovných činnostiach a to:

  • v depistáži všetkých prichádzajúcich pacientov do ÚVN,
  • meraním telesnej teploty,
  • odoberaním anamnestických údajov.

Na všetky činnosti budete zaškolení. Táto spoluúčasť bude na báze dobrovoľnosti. Každému študentovi bude zabezpečené stravovanie a osobné ochranné pracovné prostriedky. Ponuka platí pre všetkých študentov FZ KU. V prípade záujmu kontaktujte PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. na mail.: eva.moraucikova@ku.sk najneskôr do 25.3.2020 do 12.00 hod.

volby do as fz ku 10 3 2020Ktoré sa budú konať dňa 10. marca 2020 (utorok) v čase 10:00 - 14:00 hod. v priestoroch Fakulty zdravotníctva, Ružomberok, nám. A. Hlinku 60, 1.poschodie, zasadačka dekanátu.

 

V doplňujúcich voľbách do AS FZ KU sa volí 1 člen za zamestnaneckú časť FZ KU.

 

Návrh kandidáta na člena AS

Vyhlásenie o voľbách do AS

svoc 2020Zapoj sa a vyhraj finančné odmeny!

Na fakultné kolo tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti FZ KU so svojimi odbornými prácami pod vedením svojich školiteľov do 31. marca 2020. Do tohto termínu je potrebné odovzdať prodekanke pre mobility a kvalitu a ŠVOČ RNDr. PaedDr. Márie Novákovej, PhD. (maria.novakova@ku.sk, miestnosť č.310) vyplnenú prihlášku na ŠVOČ, oponentský posudok práce ŠVOČ a jeden krát prácu v hrebeňovej väzbe. Odmena pre študentov bude nasledovná: za 1.miesto: 300 Eur, za 2.miesto: 200 Eur, za 3.miesto: 200 Eur, za 4.miesto: 100 Eur, za 5.miesto: 100 Eur.  Preto neváhajte a prihláste sa na ŠVOČ! Vyskúšate si ako prebieha obhajoba práce a vyhrajte zaujímavé finančné odmeny!

KEDY? 15.4.2020 o 9:00

KDE? v miestnosti 102

Všetci študenti aj akademická obec sú srdečne pozvaní!

Informácie o minuloročnom kole

Prihláška na fakultné kolo ŠVOČ

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

2020 21 prijimacie konanie baner

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner