dakujem ze som

Fakulta zdravotníctva sa aj tento rok zapojila do verejnej informačnej kampane ku Dňu počatého dieťaťa (25. marec), ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na skutočnosť, že život človeka sa začína od počatia a je hodný ochrany pred narodením, tak ako to deklaruje Ústava SR v článku 15.
Problematiku úcty k počatému, ešte nenarodenému životu, priblížili študentom a zamestnancom fakulty študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo Jana Drobná, Dagmar Česláková, Zuzana Dunajčanová a Kristína Dratvová prostredníctvom nástenky, edukačných materiálov 

svocTak ako minulý rok, aj tento rok sa môžu študenti všetkých odborov prihlásiť na fakultné kolo ŠVOČ so svojou prácou. Na fakultné kolo tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti FZ KU so svojimi odbornými prácami pod vedením svojich školiteľov do 4. apríla 2019. Do tohto termínu je potrebné odovzdať prodekanke pre mobility a kvalitu a ŠVOČ RNDr. PaedDr. Márie Novákovej, PhD. (maria.novakova@ku.sk, miestnosť č.310) vyplnenú prihlášku na ŠVOČ, oponentský posudok práce ŠVOČ a jeden krát prácu v hrebeňovej väzbe. Fakultné kolo súťaže sa uskutoční 9.4.2019 na FZ KU (miesto a čas sa ešte upresní).
Odmena pre študentov bude nasledovná: za 1.miesto: 300 Eur, za 2.miesto: 200 Eur, za 3.miesto: 200 Eur, za 4.miesto: 100 Eur, za 5.miesto: 100 Eur.
Preto neváhajte a prihláste sa na ŠVOČ! Vyskúšate si ako prebieha obhajoba práce a vyhrajte zaujímavé finančné odmeny! Výhercovia sa zúčastnia celoslovenského kola ŠVOČ, ktoré sa uskutoční 25.4.2019 na našej fakulte!

Výzva na prihlasovanie sa na Erasmus+ pobyt, konkrétne na stáž počas letných mesiacov 2019 vo vybranom zariadení (Nemocnica, Hospic, Sanatórium, Kúpele, ZZS), alebo na štúdium na zahraničnej univerzite v zimnom semestri 2019/2020 bola predĺžená do 19.3.2019!

Pokiaľ chceš spoznať nových ľudí, získať cenné skúsenosti z tvojho odboru alebo chceš cestovať, prihlás sa svojmu Erasmus+ koordinátorovi, ktorým je na FZ KU RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. (maria.novakova@ku.sk).

Študenti FZ KU si môžu na stránke našej fakulty pozrieť skúsenosti našich študentov s Erasmus+ stážou alebo štúdiom, konkrétne v sekcii medzinárodné vzťahy – spolupráca.

Link na skúsenosti našich študentov:

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva/fz-medzinarodne-vztahy/fz-spolupraca

zasadnutie efn 1Zástupcovia 3 miliónov sestier v EÚ sa v dňoch 11. až 12. 10. 2018 zúčastnili druhého Generálneho zhromaždenia Európskej federácie sestier  (GA EFN) v tomto roku, ktoré organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).  Medzinárodné stretnutie sa konalo v Senci na Slnečných jazerách. Delegátmi za SKSaPA bola prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a. a člen Rady a Prezídia SKSaPA a zároveň pedagóg FZ KU v Ružomberku PhDr. Lukáš Kober, PhD.

Práve počas tohto medzinárodného stretnutia využívajú zástupcovia sestier príležitosť na zdieľanie názorov a analýzu kľúčových politických tém, ktoré riadia agendu EÚ vo vzťahu k  ošetrovateľstvu a vplyvu ošetrovateľskej profesie na občanov Európy. Zlepšenie kvality pracovných podmienok pre sestry a zabezpečenie kvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily sú prioritami EFN. V tomto zmysle bolo 108. zhromaždenie na Slovensku príležitosťou na vypracovanie potrebných opatrení na to, aby sa európsky pilier sociálnych práv stal skutočnou pridanou hodnotou pre ošetrovateľskú profesiu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner