mikulas     Mikuláš a jeho „spolupracovníci“ ani v tomto roku nezabudli na pacientov v ÚVN SNP Ružomberok – FN a klientov Centra sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Študenti ošetrovateľstva Jakub Janík, Andrea Plavčanová, Lucia Valečíková, Barbora Tretinová sa opäť s radosťou ujali tejto milej akcie a svojou návštevou, ako aj malým sladkým darčekom potešili pacientov na detskej klinike, onkologickej klinike, doliečovacom oddelení a klientov Trojlístka, ktorí počas tohto dňa zo zdravotných dôvodov nemôžu očakávať Mikuláša doma v kruhu najbližších.

     V Týždni vedy a techniky, v dňoch 09 - 10. novembra 2017 sa na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni.
     Organizátor, Fakulta zdravotníctva KU, v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – Fakultnou nemocnicou, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Univerzitou Jana Kochanowskiego v Kielcach a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne privítali takmer 200 odborníkov z domova i zo zahraničia. Akcia sa uskutočnila pod záštitou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a Slovenskej komory fyzioterapeutov.

     Po slávnostnom otvorení a privítaní rektora KU pána prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN MUDr. Petra Lofaja, PhD., MPH, primátora mesta Ružomberok MUDr. Igora Čombora PhD., zástupcu MONDI SCP pani Mgr. Ivany Keyzlarovej, zástupcov inštitúcií organizujúcich konferenciu a ostatných účastníkov,  bola v jednotlivých príhovoroch vyzdvihnutá potreba vzdelávacej inštitúcie – Fakulty zdravotníctva a zároveň deklarovaná neoddeliteľná vzájomná spojitosť fakulty, nemocnice, mesta a výrobnej sféry.

rzd1

rzd2

 

28. 11. 2017 navštívila Katedru ošetrovateľstva špecialistka pre  hodnotenie sústavného vzdelávania a vedúca regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Jana Slováková, PhD.  Jana Slováková je zároveň členkou Rady Európskej federácie sestier, do ktorej bola zvolená na Valnom zhromaždení Európskej rady sestier dňa 14. októbra 2017 v Bruseli.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp