dsc 7967Termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy na FF KU v Ružomberku bol predĺžený do 31. mája 2018. Na našej fakulte je v rámci bakalárskeho stupňa možné študovať napr. anglistiku a amerikanistiku, filozofiu, philosophy (v anglickom jazyku), históriu, psychológiu, slovenský jazyk a literatúru, žurnalistiku, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Podobné študijné programy sú uskutočňované tiež na magisterskom stupni. Viac informácií nájdete v časti Prijímacie konanie 2018/2019.

t2.sk 002Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

 

ešte pred ukončením aktuálneho akademického roka 2017/2018 by som sa chcel poďakovať zamestnancom aj študentom a oceniť ich prácu a aktivity realizované v roku 2017. V súlade s dokumentom prerokovaným vo vedení a kolégiu dekana (dostupný je na stránke ff.ku.sk v časti úradná výveska, vnútorné predpisy) by som rád udelil Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2017. Chcel by som Vás preto požiadať o návrhy, z ktorých vyberie komisia zostavená zo zástupcov zamestnancov a študentov. V súlade s dokumentom o cene dekana je možné návrhy podávať v nasledovných kategóriách.

exkurziaKatedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovala v dňoch 23. – 26. apríla 2018 exkurziu do stredoslovenských banských miest. Študenti histórie navštívili Zvolen, kde mohli vidieť expozíciu SNG na Zvolenskom zámku a popoludní vystúpili na Pustý hrad, kde sa stretli s archeológom dr. J. Beliakom. V Banskej Štiavnici absolvovali prehliadku mesta a navštívili Kammerhof a Nový Zámok. V Kremnici sa zoznámili s bohatou tradíciou razenia mincí v Kremnickej mincovni a v Múzeu mincí a medailí. Na záver exkurzie boli študenti informovaní o bohatej histórii Banskej Bystrice a navštívili banskobystrický diecézny archív.

www.t2.sk 06Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 2. 5. 2018 uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska s názvom Maimonides on Possibility and Providence (Maimonides o možnosti a Prozreteľnosti). Mojžiš Maimonides (1135-1204) bol významným stredovekým židovským filozofom a lekárom. Narodil sa v španielskej Cordobe a zomrel v Egypte. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Sprievodca pre nerozhodných. Práve analýze tohto diela sa venovala prednáška Dr. Leitane. Toto dielo bolo napísané v arabčine, ale zanedlho bolo preložené aj do hebrejčiny, neskôr aj do angličtiny, francúzštiny a iných jazykov. Dr. Leitane vychádzala z jeho hebrejského textu. Maimonides sa v ňom snažil riešiť zdanlivé protiklady, napríklad medzi slobodou človeka a Božou prozreteľnosťou.

www.t2.sk 1012Aká bude budúcnosť európskej integrácie? Aké sú perspektívy ďalšieho vývoja a rozširovania EÚ? Odpoveď na tieto a podobné otázky sa snažili nájsť diskutujúci v debate na Filozofickej fakulte KU Ružomberku.

 

Dňa 2. mája 2018 sa na FF KU v Ružomberku uskutočnila diskusia s pozvanými hosťami na tému Budúcnosť európskej integrácie: výzvy a perspektívy. Pozvanými diskutérmi boli Ján Cingel z GLOBSEC Policy Institute a Marek Lenč, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Diskusiu organizovala Katedra politológie FF KU v Ružomberku v rámci grantového projektu Jean Monnet Module – The Ukrainian Crisis: Challenge for European Integration.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo