img092Výstupom aprílovej konferencie na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku je súbor zaujímavých textov v podobe elektronického zborníka s názvom Nové poznatky v poradenskej psychológii. Zborník bol vydaný vydavateľstvom Verbum KU na jeseň 2016 a jeho editorkou je Petra Lajčiaková, odborná asistentka na Katedre psychológie FF KU.

Zborník charakterizuje veľká variabilita príspevkov, ktoré sa odlišujú tak svojím zameraním, ako i metodologickým prístupom. Možno po ňom siahnuť pri hľadaní inšpirácie pri práci so svojím klientom, ale i pri vlastnom výskume či pri príprave študentov do praxe. Jednotlivé texty prinášajú nové a zaujímavé spôsoby uchopenia tém z oblasti poradenskej 

Ctená akademická obec Katolíckej univerzity,
drahí naši dobrodinci a priatelia,


vianoceVianoce  každoročne prichádzajú  do nášho stredu, do života našich rodín, spoločenstva i  do nášho osobného života s neopakovateľnou atmosférou a pôsobivosťou, ale aj s programom. Každé Vianoce nás pozývajú znova sa učiť umeniu „vedieť prijať i darovať“. Aj pre tohoročný zázrak pokoja a lásky v nás je potrebné sa stíšiť, vedieť darovať i darované prijať. Len tak nás i tieto Vianoce „posunú dopredu“...

 

img 4308Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala 13. decembra 2016 už druhý ročník slovenskej filozofickej olympiády. Najlepšiu esej v rámci IPO-SK napísal tento rok Samuel Novák z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, druhý skončil Marek Berčík z Gymnázia v Partizánskom a tretí v poradí sa umiestnil Samuel Hučko z košického Gymnázia sv. Tomáša Akvinského.

15369964 1160226077364685 841975725679957212 o.jpgPavol Dérer, náš študent bakalárskeho štúdia psychológie sa aktívne zúčastnil na konferencii Virtuálne generácie, ktorá sa uskutočnila 9. decembra 2016 v Bratislave na pôde Fakulty psychológie Paneurópskej univerzity a organizovala ju internetová poradňa IPčko. Pavol Dérer prezentoval výskum k svojej záverečnej práci Závislosť od online sociálnych sietí, ktorú pripravuje pod školiteľským vedením Juraja Holdoša, PhD. z Katedry psychológie FF KU. Svoj výskum opisuje Pavol nasledovne: „Vo výskume k mojej bakalárskej práci sa venujem porovnávaniu osobnostných

15556149 10208415894740197 40029217 oNa Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v utorok 13. decembra 2016 už štvrtýkrát úspešne zopakovala dobročinná akcia študentov psychológie – Vianočné trhy.

Rovnako ako pred rokom sa priestory fakulty premenili na chodby plné bohatých stolíkov ponúkajúcich rôzne dobroty, dekoratívne predmety, vianočné výzdoby, šperky a ešte mnoho ďalších milých malých drobností pre potešenie. Nechýbal ani klasický vianočný punč.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

mozaika banner final2

banner facebook final

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk
kd2

banner k poli politicka participacia v2

abakus stabakus uc

stravaemail  

aislogo