obalka fak narVo vydavateľstve Chronos čerstvo vyšla publikácia Podoby faktuálneho naratívu, ktorá ponúka interdisciplinárny prienik do pluralitného spektra prístupov k faktuálnemu naratívu. Príspevky Davida Černína, Juraja Dvorského, Rastislava Kostolného, Pavla Labudu, Jonathana Menezesa a Juraja Šucha tematicky prepojené problematikou nielen faktuálneho, ale aj fikčného naratívu, predstavujú súčasné vedecké poznanie a obohacujú ho o kritickú reflexiu, možné odpovede, poznatky či nové aspekty. Autori jednotlivých článkov poukazujú na rôzne podoby, možnosti a hranice faktuálneho naratívu z pohľadu filozofie, histórie a literárnej vedy.

 

Publikáciu zostavila Paulína Šedíková Čuhová. Kniha je jedným z hlavných výstupov projektu VEGA č. 1/0830/15 Problematika faktuálneho naratívu, ktorý bol v rokoch 2015 – 2017 riešený interdisciplinárnym tímom na pôde FF KU.

 

Podoby faktuálneho naratívu. Ed. Paulína Šedíková Čuhová. Bratislava: Chronos, 2017, 101 s. ISBN 978-80- 89027-47- 7

edith stein lexikonV októbri 2017 vyšla encyklopédia Edith Stein-Lexikon v nemeckom jazyku v poprednom nemeckom vydavateľstve Herder, do ktorej prispel aj vedúci katedry filozofie Peter Volek. K vytvoreniu 8 hesiel o diele Edite Steinovej bol vyzvaný jedným z editorov encyklopédie – Marcusom Knaupom. Tým bola ocenená jeho doterajšia publikačná aktivita týkajúca sa diela Edity Steinovej, ktorú začal publikáciou svojej dizertácie o epistemológii Edity Steinovej v ďalšom prestížnom vydavateľstve Peter Lang vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1998. Lexikón Edity Steinovej obsahuje 230 hesiel, na vytvorení ktorých spolupracovalo viac ako 40 autorov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Španielska, Francúzska, Írska, Veľkej Británie, Brazílie a Slovenska. Peter Volek je tak jediným zástupcom zo strednej a východnej Európy medzi autormi hesiel lexikónu.

obrázok1Po prvom kole filozofickej olympiády, z ktorého vzišlo 14 finalistov, sa 12. decembra 2017 na katedre filozofie FF KU uskutočnilo 2. kolo. Študenti písali filozofické eseje v anglickom jazyku, pričom si ako tému mohli vybrať jeden z nasledujúcich citátov:

 

Ludwig Wittgenstein, Culture and Value: If life becomes hard to bear we think of a change in our circumstances. But the most important and effective change, a change in our own attitude, hardly even occurs to us, and the resolution to take such a step is very difficult for us.

www.t2.sk 20Posledný týždeň pred začiatkom skúškového obdobia sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku uskutočnil druhý ročník medzinárodnej doktorandskej konferencie, zaoberajúcej sa aktuálnymi otázkami výskumu humanitných vied. Svoje príspevky prednieslo jedenásť prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. Konferencia bola rozdelená do viacerých blokov, pričom v dopoludňajšej časti odzneli príspevky z rôznych okruhov výskumu filozofie. Pozornosť sa venovala napríklad otázkam metaetiky (Daniel Dancák), teórii prirodzeného práva (Samuel Javornický),

1www.t2.sk 02Na Filozofickej fakulte KU je tohtoročný predvianočný čas zaplnený množstvom inšpiratívnych podujatí. Katedra slovenského jazyka a literatúry prispela do kalendára akcií dvomi stretnutiami s umeleckou literatúrou. 30. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici KU stretli študenti FF KU a PF KU s víťazom súťaže Anasoft litera 2017 Ondrejom Štefánikom. Autorské čítanie a diskusia sa koncentrovali na prozaikovu víťaznú knihu Som Paula (2016), v širších súvislostiach aj na otázky literárnej produkcie a dvojroly občana-spisovateľa. Besedu moderoval doc. Vladimír Barborík, CSc.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo