webAkademické letné školy všeobecne ponúkajú výbornú príležitosť pre študentov, ktorých študijný záujem prekračuje povinné penzum a majú chuť intenzívne nahliadnuť do akademického sveta. Letná škola antickej filozofie 2016 by mohla byť v tomto smere ukážkovým príkladom: odborné semináre a rovnako tak aj neformálne stretnutia vytvorili priestor pre živé diskusie, kvalitné vzdelávanie a predovšetkým neustály kontakt s akademickým prostredím. Letnú školu antickej filozofie zabezpečuje už druhý rok Centrum pre interdisciplinárne štúdia na Filozofickej fakulte KU v rámci riešenia grantu Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West.

pict philradiio lumenPravidelná relácia rádia Lumen „Študentské šapitó“ bola 20. júna 2016 venovaná filozofickej olympiáde, ktorú organizuje Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

img 0252aKatedra germanistiky Filozofickej fakulty KU pripravila dňa 16. 6. 2016 diskusiu a čítanie z kultovej knihy Christiane F. My deti zo stanice ZOO s jej prekladateľkou Paulínou Šedíkovou Čuhovou. Podujatia sa zúčastnilo 48 študentov Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku spolu s pedagógmi. Diskusiu moderovala Jana Juhásová. Na základe pozitívnej odozvy prítomných stredoškolákov hodnotíme podujatie ako veľmi úspešné.

antikaV dňoch 23. a 24. júna uvíta Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Literárne pramene neskorej antiky. Odborníci na staroveké dejiny, klasickú filológiu a antickú filozofiu budú počas dvoch dní prezentovať výsledky svojich vedeckých aktivít a diskutovať o historických prameňoch z obdobia tzv. neskorej antiky. Všetci študenti i záujemci o antiku sú srdečne pozvaní.

 

pdf2 Program konferencie

 

1Katedra filozofie FF KU v Ružomberku v rámci riešenia grantu Christian Philosophy in Central and Eastern Europe - The Idea of Christian Philosophy (443.20132321/21885) zorganizovala v piatok, 10. júna 2016 kolokvium na tému „Kresťanská filozofia“.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

prijimacie konanie

el prihlaska ff white

mozaika banner final2

banner facebook final

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk
kd2

abakus stabakus uc

stravaemail