www.t2.sk 20Posledný týždeň pred začiatkom skúškového obdobia sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku uskutočnil druhý ročník medzinárodnej doktorandskej konferencie, zaoberajúcej sa aktuálnymi otázkami výskumu humanitných vied. Svoje príspevky prednieslo jedenásť prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. Konferencia bola rozdelená do viacerých blokov, pričom v dopoludňajšej časti odzneli príspevky z rôznych okruhov výskumu filozofie. Pozornosť sa venovala napríklad otázkam metaetiky (Daniel Dancák), teórii prirodzeného práva (Samuel Javornický),

1www.t2.sk 02Na Filozofickej fakulte KU je tohtoročný predvianočný čas zaplnený množstvom inšpiratívnych podujatí. Katedra slovenského jazyka a literatúry prispela do kalendára akcií dvomi stretnutiami s umeleckou literatúrou. 30. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici KU stretli študenti FF KU a PF KU s víťazom súťaže Anasoft litera 2017 Ondrejom Štefánikom. Autorské čítanie a diskusia sa koncentrovali na prozaikovu víťaznú knihu Som Paula (2016), v širších súvislostiach aj na otázky literárnej produkcie a dvojroly občana-spisovateľa. Besedu moderoval doc. Vladimír Barborík, CSc.

titulná fotka13. decembra 2017 sa pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku konal prvý ročník podujatia Slovenčinársky milionár, ktorý netradičnou, zábavnou-súťažnou formou preveril v oblasti slovenského jazyka a literatúry nielen vedomosti, ale aj kreativitu študentov štvrtých ročníkov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 20 dvojčlenných družstiev reprezentujúcich stredoškolské inštitúcie z celého

mailová prílohaŠtudenti Katedry psychológie FF KU v Ružomberku pomáhali pri organizácii benefičnej akcie na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 7. decembra 2017. Lukáš Druso, Zuzana Gondová, Zuzana Medlenová, Viktória Sedmáková a Richard Vojtas (poslucháči tretieho ročníka psychológie) sa prestrojili za sv. Mikuláša a jeho anjelský sprievod, čím príjemne spestrili benefičnú akciu pre všetky deti prvého stupňa a ich rodičov. 

ff logo

Filozofická fakulta vyhlasuje charitatívnu akciu v rámci Vianočných trhov organizovaných Katedrou psychológie dňa 13.12. 2017.  Výťažok z akcie poputuje organizácii miniBODKA o.z., ktorá sa zameriava na poskytovanie osobnej asistenčnej služby, priamej a nepriamej materiálnej a finančnej pomoci a krízovej intervencie pre deti a mládež:

• ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného alebo oboch rodičov
• ktoré sú v zariadeniach náhradnej starostlivosti a v náhradných formách starostlivosti (profesionálne rodiny, pestúnske a adoptívne rodiny) a ktoré nemajú kontakt s prirodzeným prostredím 
• trpiace syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané) a syndrómom FAS (fetálny alkoholový syndróm)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo