úvodná fotkaPavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti, tak znel názov prednášky prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc., s ktorou 22. novembra 2017 vystúpil na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci podujatia organizovaného Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF KU a  ružomberskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV. Práve prof. I. Ripka spolu s doc. J. Skladanou prispeli k sprístupneniu Šafárikových Slovanských starožitností (1837) dnešnému slovenskému čitateľovi – ich prekladom z českej pôvodiny do súčasného slovenského jazyka (1. zv.

www.t2.sk 01Pri príležitosti Dňa študentstva mesto Ružomberok ocenilo najlepších študentov stredných a vysokých škôl v meste. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 21. novembra 2017 vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Z Filozofickej fakulty KU bola ocenená Františka Šiškovičová, študentka magisterského študijného programu žurnalistika. Františka Šiškovičová sa aktívne zapája do rôznych aktivít realizovaných na katedre žurnalistiky i na celej fakulte. Spolupodieľa sa na vytváraní pozitívneho obrazu fakulty a univerzity. V minulosti bola riaditeľkou študentskej televízie TV UNICA, pripravovala súťažnú prehliadku študentskej televíznej tvorby INSTELCOM 2016 a v súčasnosti, okrem iného, spolupracuje s TV LUX a podieľa sa na príprave relácie Runiverz. K oceneniu srdečne blahoželáme! 

www.t2.sk 06 kópiaPod záštitou UNESCO sa už 26 rokov každoročne koná Medzinárodná filozofická olympiáda (IPO, http://www.philosophy-olympiad.org), ktorá je vyvrcholením národných kôl v 54 štátoch sveta. V Slovenskej republike je reprezentantom IPO, ktorý organizuje národné kolo, Katedra filozofie FF KU. Viac info na webstranke IPO - Slovensko: https://iposlovakia.wordpress.com.

V utorok 14. novembra 2017 sa uskutočnilo slovenské kolo olympiády, na ktoré sa prihlásilo približne 100 študentov zo stredných škôl z celej SR. Prišli

www.t2.sk 014Máte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác? Na Filozofickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti nazvanej Albertus Magnus. Albertus Magnus  je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém. Študenti si najskôr vyberú témy a školiteľov, následne napíšu písomné práce, ktoré budú posúdené školiteľom a oponentom, a úplne na záver prebehne obhajoba študentských prác.

t2.sk 018Po úspešnom uvedení projektu Poetry Quartet na pôde Katolíckej univerzity v minulom akademickom roku sme uvítali ponuku na jeho pokračovanie. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v Univerzitnej knižnici KU v rámci Týždňa vedy 7. novembra 2017. Autorom myšlienky zjednotiť ako v hudobnom telese štyroch básnikov je doc. et Mgr. Ján Gavura, PhD. – básnik, literárny vedec, pedagóg, prekladateľ, editor a vydavateľ. Projekt sa realizuje na viacerých miestach Slovenska (Prešov, Košice, Levoča, Spišský hrad) od roku 2013. Podujatie má ustálenú štruktúru a meniacich sa

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo