www.t2.sk 001V dňoch 15. a 16. marca 2017 sa na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo výjazdové zasadnutie výboru Slovenskej historickej spoločnosti. Členov Slovenskej historickej spoločnosti na univerzitnej pôde privítal rektor univerzity profesor Jozef Jarab. Nasledovala diskusia s členmi výboru za spoluúčasti zamestnancov i študentov univerzity. Predmetom diskusie bolo predovšetkým vyučovanie dejepisu na základných a stredných školách. Všetci účastníci diskusie sa dokázali zhodnúť tak na problémoch, s ktorými sa učitelia dejepisu vo vyučovacom procese stretávajú, ale poukázali aj na možné riešenia. V druhej časti diskusie sa jej účastníci mohli spolu s predstaviteľmi SHS,

www.t2.sk 032V utorok 21. marca sa na Katedre politológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila súťaž v písaní esejí s názvom „Moja Európa“, určená pre študentov stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 50 študentov z celého Slovenska, ktorí prišli ukázať svoje schopnosti a v konkurencii zabojovať o atraktívne ceny. Víťaz, spolu so svojím učiteľom, získa zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorý do súťaže venoval europoslanec Miroslav Mikolášik. Súťažné eseje ohodnotia vyučujúci Katedry politológie FF KU. Všímať si budú interpretačnú úroveň, kritickosť a tvorivosť prístupu a kultúru jazyka. Počas súťažného dňa si mohli účastníci prezrieť priestory fakulty a univerzitnej knižnice; učitelia, ktorí sprevádzali študentov, sa stretli s vyučujúcimi katedry, ktorá súťaž organizovala. Po vyhodnotení súťaže bude poradie najúspešnejších esejí zverejnené na webe FF KU.

foto2V utorok 14. 3. 2017 sa na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku uskutočnil tréning Solution Focused Counseling organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP). Tréning viedli študentky psychológie posledného ročníka magisterského štúdia Bc. Daniela Martoníková a Bc. Silvia Bohdanová, ktoré sa s uvedeným prístupom zameraným na riešenie zoznámili na zahraničnom študijnom pobyte v Belgicku (Thomas More University College) realizovanom prostredníctvom Erasmus +

plagat politologia pre ss v3aV piatok 17. marca 2017 privíta Katedra politológie na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stovku študentov stredných škôl, ktorým bude o Európskej únii prednášať pozvaný hosť, MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu.

tury do textury 10

Vážení milovníci slovenského jazyka, literatúry a kultúry!

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku Vás srdečne pozýva na desiaty ročník študentskej konferencie. Podujatie sa uskutoční 25.4.2017 v priestoroch FF KU. 

Konferencia je primárne zameraná na odkrývanie skrytých študentských talentov a ponúka priestor pre rozvinutie aktuálnej diskusie o hodnotách slovenského jazyka, literatúry a kultúry.

Študentské práce by sa v rámci jazykovej či umeleckej analýzy textu mali vyznačovať jednak tvorivou invenciou, jednak odbornou erudíciou, čo organizátori konferencie adekvátne ocenia. Výber jazykovej či literárnej témy nie je ohraničený. 

Záväznú prihlášku aj s anotáciou je potrebné zaslať na emailovú adresu katarina.vilcekova@ku.sk najneskôr do 9.4.2017.

 

Prihláška

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

mozaika banner final2

banner facebook final

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk
kd2

banner k poli politicka participacia v2

banner k poli sutaz eu

 

 

 

 

 

 

abakus stabakus uc

stravaemail  

aislogo