Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku boli obnovené akreditačné práva v plnom rozsahu v študijných programoch uskutočňovaných na všetkých deviatich katedrách. Fakulta môže bez obmedzení  prijímať študentov do nasledujúceho akademického roka 2017/2018.

Obnovené práva boli v týchto študijných programoch:

pdf2 Bc. Učiteľstvo akademických predmetov – anglický jazyk a literatúra

pdf2 Mgr. Učiteľstvo akademických predmetov – anglický jazyk a literatúra

pdf2 Bc. Psychológia

pdf2 Mgr. Psychológia

pdf2 Bc. Žurnalistika

pdf2 Mgr. Žurnalistika

pdf2 PhD. Teória a dejiny žurnalistiky

pdf2 Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Teória a dejiny žurnalistiky

lumenHosťom rádia Lumen bol 24. októbra 2016 Mgr. Juraj Holdoš, PhD., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FF KU. V naživo vysielanej relácii Zaostrené diskutoval s redaktorom Ivom Novákom o aktuálnej problematike závislosti od internetu a v nadväznosti na rozoberané patologické používanie internetu bola predstavená aj nová webová stránka www.internetovazavislost.sk

Celú reláciu je možné vypočuť si z archívu rádia Lumen alebo na nižšie uvedenom odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=-rgbUo3siCc&feature=youtu.be

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS KU za študentskú časť FF KU oznamuje akademickej obci, že dňa 25. októbra 2016 bol za člena AS KU za študentskú časť FF KU platne zvolený:

 

Mgr. Samuel Javornický

 

V Ružomberku 25. októbra 2016   

zambor hlavnaKatedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 140. výročia narodenia popredného predstaviteľa slovenskej básnickej moderny, otca modernej slovenskej poézie Ivana Kraska pripravila diskusiu s vysokoškolským pedagógom, literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom prof. Jánom Zamborom, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

mini erasmusFilozofická fakulta KU je zapojená do projektu Mini-Erasmus organizácie Future Generation Europe, v rámci ktorého ponúka stredoškolákom možnosť zažiť prostredie vysokej školy. Jesenný termín projektu je plánovaný od nedele 20. novembra do štvrtka 24. novembra 2016. Účastníci budú mať počas troch dní šancu navštíviť reálne prednášky a semináre, oboznámiť sa s prostredím a životom na vybranej fakulte. Ide o projekt, ktorý je pre účastníkov bezplatný. Stačí sa zaregistrovať na webstránke programu (http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus-prihlaska/), prihlasovanie je možné do 27. októbra 2016, a po vybratí organizátormi vás radi privítame na našej fakulte.

Foto – Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

mozaika banner final2

banner facebook final

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk
kd2

banner k poli politicka participacia v2

abakus stabakus uc

stravaemail