Prečo študovať germanistiku/ učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte KU?

  • Nielen sa naučiť nemecky, ale zároveň získať vedomosti o kultúre (aktuálne spoločenské dianie, dejiny, literatúra, literárna veda, preklad, architektúra, výtvarné umenie, hudba) nemecky hovoriacich krajín.
  • Získať učiteľské zručnosti, potrebné na vyučovanie nemeckého jazyka na základných i stredných školách.
  • Možnosť študovať holandský jazyk a získať medzinárodne uznávaný certifikát o jeho znalosti.

Prečo sa učiť nemecky?

  • geografická poloha Slovenska;
  • nemčina je živý cudzí jazyk, ktorý ako materinský jazyk používa viac ako 100 miliónov ľudí;

  • nemecky, ako materinským jazykom, hovorí najviac obyvateľov Európskej únie;
  • Nemecko, Rakúsko patria z hľadiska študijných pobytov k najvyhľadávanejším destináciám slovenských študentov;
  • zamestnanosť: Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, a preto aj slovenskí zamestnávatelia potrebujú zamestnancov hovoriacich po nemecky; 
  • otvorenosť pracovného trhu nemecky hovoriacich krajín pre občanov EÚ;
  • turizmus: narastajúci počet nemeckých/ rakúskych turistov na Slovensku a opačne.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo