O novej ponuke medziodborových študijných programov sa rozprávame s prodekankou pre vzdelávanie a výchovu Editou Príhodovou.

 

 • Čo je nové v ponuke štúdia na FF KU?

Novinkou, ktorá po poslednej akreditácii pribudla k tradične ponúkaným jednoodborovým študijným programom a učiteľským dvojkombináciám je tzv. medziodborové štúdium. V súčasnosti sme jednou z dvoch fakúlt na Slovensku, ktoré ponúkajú tento typ štúdia.

 

 • Čo presne znamená termín medziodborové štúdium?

Ide o štúdium dvoch odborov, pričom pomer obsahu je rovnomerný, takpovediac 50 : 50.

 

studuj dva odbory 2Foto: Anton Kulan

 

 • Čo je výhodou tohto typu štúdia?

Spoločenská prax na rozdiel od vedeckého sveta nie je striktne ohraničená. Pracovníci s vysokoškolským vzdelaním sú často postavení pred požiadavky, ktoré presahujú limit toho, čo sa naučili v rámci jedného odboru. Medziodborové štúdium je pokusom o hľadanie tematických prienikov medzi jednotlivými vedami, ako je to bežné v praktickom živote.

 

 • Znamená to, že študenti, ktorí uprednostnia štúdium dvoch odborov pred jedným, profilovým odborom, budú lepšie pripravení na prax?

Do veľkej miery možno predpokladať, že áno. V každom prípade budú mať na trhu práce výhodnejšiu pozíciu a možnosť širšieho uplatnenia.

 

 • Nie je štúdium dvoch odborov príliš náročné?

Medziodborové štúdium je organizované tak, aby študentov nezaťažovalo v dvojnásobnej miere. To znamená, že študent medziodborového štúdia získava 60 kreditov za akademický rok, rovnako, ako študenti jedného odboru alebo učiteľských kombinácií.  

 

 • Ako je to možné?

Medziodbory sú kombináciou jadrových predmetov dvoch odborov. Tie sú obohatené o ponuku voliteľných predmetov, ktoré si študent zapisuje podľa vlastných preferencií. Takýmto spôsobom časová dotácia prednášok a seminárov a z toho vyplývajúca náročnosť nepresahuje limit, ktorý je bežný v iných typoch štúdia, či už učiteľského alebo jednoodborového.

 

studuj dva odbory

 Foto: Anton Kulan

 

 • Aké konkrétne medziodborové študijné programy možno študovať na FF KU?

Výhodou medziodborového štúdia u nás je to, že nie fakulta určuje kombinácie, ale študent – záujemca si volí ľubovoľné dva odbory zo všetkých študijných programov, ktoré sú v talóne. Na prvom (bakalárskom) aj druhom (magisterskom) stupni možno študovať ľubovoľnú kombináciu dvoch odborov z nasledovnej ponuky: anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia, religionistika, slovenský jazyk a literatúra. Konkrétne to znamená, že záujemca si môže vybrať napr.

 

 • germanistiku s religionistikou,
 • anglistiku a amerikanistiku so slovenským jazykom a literatúrou,
 • filozofiu s politológiou,
 • históriu s anglistikou a amerikanistikou,
 • germanistiku s politológiou,
 • religionistiku so slovenským jazykom a literatúrou,
 • históriu s filozofiou a pod.

Kombinovať teda môže akékoľvek dva odbory z ponuky.

Viac informácií o ponúkaných študijných programoch je na našej webovej stránke, v sekcii uchádzači o štúdium.

 

Ďakujem za rozhovor.

Foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo