t2.sk 029Psycholaboratórium je technicky prvotriedne vybavené a slúži ako edukačno-výcvikové pracovisko, teda ako výučbová miestnosť s prioritou na kurzy zamerané na prácu s klientom, pretože špeciálne vybavenie psycholaboratória (jednostranne priehľadné – transparentné sklo – zrkadlo) umožňuje „nepozorovane“ pozorovať. Svojím variabilným zariadením vytvára tiež priestor pre kvalitnú realizáciu zážitkových interakčných výcvikov a tréningov, ktoré v príprave budúcich psychológov majú nezastupiteľné miesto. Ako vedecko-výskumné pracovisko vytvára moderný otvorený systém: s experimentálnym a demonštračným zariadením (možnosť realizovať celú sériu experimentov a pokusov);  so psychodiagnostickým vybavením (reálna práca s konkrétnymi psychodiagnostickými nástrojmi a metódami – HRV biofeedback); s výpočtovou at2.sk 052 multimediálnou technikou (možnosť výskumne pracovať a štatisticky spracovávať výskumné dáta – štatistický softwér SPSS verzia 22). Ako poradensko-psychologické pracovisko zabezpečuje i možnosť individuálneho poradenstva, ktoré je poskytované v príjemnom nerušenom prostredí samostatnej poradenskej miestnosti. Slúži ako kontaktné centrum pre poskytovanie poradenských služieb psychológa klientovi. K dispozícii je i virtuálna on-line psychologická poradňa, v rámci ktorej tím odborníkov ponúka pomoc tým, pre ktorých bezprostredný kontakt so psychológom je z akýchkoľvek dôvodov nemožný.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo