Anežka Tkáčová, jednoodborová filozofia, mgr. stupeň, absolventka z roku 2013

 

  • Čo Vám dalo štúdium filozofie?

Odvahu si protirečiť a tieto protirečenia rozpustiť – raz zmenou vyjadrovania, inokedy myslenia, či dokonca konania – no ešte častejšie ich skrátka prijať ako holý fakt.

 

  • Rozvíja podľa Vás štúdium filozofie nejaké užitočné zručnosti?img 5614

Tou úplne naj je z môjho pohľadu schopnosť vidieť veci v nečakaných súvislostiach – v koncoch vidieť nové začiatky, v krízach nové príležitosti, v neistote slobodu, v ničnerobení ničnepokazenie, v poloprázdne poloplnosť, v zle nedostatok dobra, vo filozofii pravú podstatu človeka, jeho stratený raj či zasľúbenú zem a pod.

 

  • Je podľa Vás štúdium na našej fakulte niečím špecifické?

Nikdy som po tom zvlášť nepátrala, ale v prípade filozofie na FF KU by to mohla byť orientácia na angloamerickú tradíciu – na objasňovanie pojmov a na štruktúru argumentácie, čím možno protirečenia pomerne rýchlo diagnostikovať, a v tom ideálnom prípade aj odstrániť.

 

  • Čo podľa Vás môžu oceniť študenti našej fakulty?

Priestory školy a knižnice, rôzne akcie, iniciatívy a konferencie na ich pôde, dostupnosť študijných materiálov, erudovanosť a ústretovosť vyučujúcich, ubytovacie a stravovacie zariadenia, diaľkové spojenia, podporu študentských mobilít do zahraničia, ako aj prírodné prostredie v blízkom i vzdialenejšom okolí mesta.

 

  • Na čo by sa podľa Vás mali zamerať študenti filozofie?

Mali by sa predovšetkým zamerať na vnímanie vibrácií vlastnej duše a jej miesta v symfónii jestvujúcna, čoho úspešným predpokladom je zredukovať záplavu informácií na nevyhnutné akademické minimum :).

 

Záver, ktorý u mňa štúdiom filozofie vzišiel, by som zhrnula do vety, že každá etika (teória konania) je vyjadrením určitej epistemológie (teórie poznania) a vytváraním určitej ontológie (teórie bytia). Skrátka, že každý ľudský čin je výsledkom nejakej skúsenosti a stavebným kameňom istého sveta. Nech teda robíme čokoľvek, má to svoje príčiny a následky. Svojím konaním existujúci stav vecí nielen vyznávame, ale aj spolutvoríme. Kritika a požiadavka zmeny zavedených poriadkov tak nutne naráža na kritiku a potrebu zmeny nás samých. A prežívanie vlastnej ohraničenosti nás spätne nabáda k obojstranne výhodnej spolupráci. Zlo, omylnosť, prázdnota a nedokonalosť sa tak stávajú nevyhnutnými predpokladmi vnímania dobra, pravdy, plnosti života a dokonalosti celého univerza. Vedomie toho dáva človeku zvlášť v čase nedorozumení a prehier nesmierny vnútorný pokoj, slobodu, nezlomnosť a dôveru v zmysel existencie každej jednotlivej entity – počnúc nevypovedaným slovom a živým tvorom končiac.

 

Ján Hreško, učiteľstvo filozofie a histórie, mgr. stupeň, absolvent z roku 2015

 

  • Aký má podľa Vás zmysel štúdium filozofie?

Filozofia ma učí premýšľať inak, nepovažovať veci a názory za samozrejmé, ale neustále sa pýtať a byť sebakritický. No najmä životný postoj hľadania pravdy a zmyslu.

 

img 9531 

Rozvíja podľa Vás štúdium filozofie nejaké         užitočné zručnosti?

Kritické a afektívne myslenie, komunikačné zručnosti, čítanie s porozumením, vyjadrenie myšlienok.

 

Odporúčali by ste štúdium na našej fakulte?

Áno, mám veľmi dobrú skúsenosť.

 

  • Kde momentálne pôsobíte? Využívate nejakým spôsobom to, čo ste získali štúdiom filozofie?

Po dokončení magisterského štúdia som šiel na absolventskú prax do Prahy. Stážujem v organizácii, ktorá sa venuje občianskemu vzdelávaniu, konkrétne žiackym parlamentom. Pripravujem sa na doktorandské štúdium filozofie na UK v Prahe.

 

  • Na čo by sa podľa Vás mali zamerať študenti filozofie?

Určite na čítanie filozofických textov, tréning písania, osobné stretnutia a debaty s učiteľmi a spolužiakmi. Ďalej na cudzie jazyky, ktorým by sa na FF KU mohla venovať vyššia pozornosť. No a neutekať hneď z fakulty domov, ale zapojiť sa do univerzitných spoločenstiev.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo