O katedre

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Aktuality

icon small blue Lehrstuhl für Germanistik

 

 

Katedra germanistiky vznikla v roku 2000 a je pevnou súčasťou Filozofickej fakulty KU. Pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka a tiež ponúka štúdium germanistika ako neučiteľský odbor. Oba odbory je možné študovať aj v kombinácii s inými predmetmi, ktoré ponúka Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta. V súčasnosti na Katedre germanistiky pôsobia ako interní pedagógovia dvaja profesori, jeden docent, traja odborní asistenti, lektorka nizozemského jazyka a jedna externá spolupracovníčka.

 

Absolventi štúdia na Katedre germanistiky získajú základné poznatky z oblasti literárnej teórie, dejín po nemecky písaných literatúr, textovej analýzy, všeobecnej jazykovedy i špeciálnej jazykovedy s ťažiskom na fonetiku, morfológiu a syntax nemeckého jazyka, ďalej porovnávacej literárnej vedy, porovnávacích vied o kultúre a didaktiky vyučovania cudzieho jazyka. Sú schopní ústne i písomne komunikovať v nemeckom jazyku, získavajú kompetenciu samostatne pracovať a koordinovať kultúrne aktivity v nad/európskych inštitúciách, médiách, neziskových organizáciách, štátnej správe, zahraničných zastupiteľstvách. Po ukončení učiteľského štúdia sú pripravení vykonávať učiteľskú prax.

 

Popri pedagogickej činnosti sa pracovníci a pracovníčky katedry venujú vedeckej a prekladateľskej činnosti a spolupracujú s inými inštitútmi a katedrami germanistík na Slovensku a v cudzine (Universität Passau a Eichstätt), ako aj rozvíjajú aktívnu spoluprácu s inštitúciami podporujúcimi kultúru nemecky hovoriacich krajín – aktívna spolupráca s Goethe Institut, DAAD, Rakúskym kultúrnym fórom, Literárnym kolokviom Berlín, za ktorých podpory realizujú rôzne vedecké a kultúrne podujatia. Katedra germanistiky je zároveň usporiadateľom množstva workshopov a seminárov pre študentov stredných a základných škôl.

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo