Publikácie

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Aktuality

icon small blue Lehrstuhl für Germanistik

 

 

obrázok1Juraj Dvorský: Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin : Arbeitstexte für Germanistikstudenten, Ružomberok : Verbum , 2010, 129 s., ISBN 978-80-8084-634-3

Publikácia Teória architektúry od Vitruvia po Wölfflina. Texty pre študentov germanistiky je antológiu teoretických textov o architektúre určených študentom germanistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Práca má didaktický charakter; krátko predstavuje najprv život a tvorbu jednotlivých autorov, ďalej nasleduje úryvok z ich diel, otázky na diskusiu a nakoniec zoznam  odporúčanej literatúry k danej problematike.

obrázok1Adam Bžoch: Psychoanalýza na periférii. K dejinám psychoanalýzy na Slovensku. Kalligram. 2007,  223 s.,  ISBN:8071499275

Kniha objasňuje na základe bohatého historického materiálu a jeho výkladu, prečo sa slovenská kultúra dlhodobo nevedela vyrovnať s Freudovým učením.

obrázok2pngAdam Bžoch: Signály z diaľky. Kalligram. 2004. 208 s. , ISBN 80-7149-652-9

Adam Bžoch je známy ako literárny vedec, kritik, prekladateľ a kritický pozorovateľov rozličných fenoménov kultúry súčasnosti. Výber jeho úvah a esejí je orientovaný na aktuálnu knižnú produkciu zo svetovej literatúry, ale i na špecifické problémy moderny, avantgardy či osobnosti kultúry 20. storočia.

obrázok3Adam Bžoch: Holandské portréty, Kalligram, 2010, 160 s., ISBN: 9788081013997

 

„Pokiaľ viem, je to po prvý raz, čo v slovenčine vychádzajú systematicky koncipované literárnoteoretické úvahy o holandskej literatúre. Z hľadiska prekladateľskej recepcie (...) nám táto práca ponúka vhľad do toho, prečo sú holandské literárne diela prínosné v slovenskom (a aj v českom) kontexte.“ Wilken Engelbrecht


„Možno najdôležitejšie je, že Bžochova práca má aj širší význam, než je holandsko-slovenská kultúrna komunikácia – prelamuje bariéry slovensko-západoeurópskeho dialógu, ktorý celé desaťročia neexistoval, alebo bol deformovaný. Samozrejme, nejde len o literárny, ale aj o kultúrny a filozofický dialóg.“
Ján Jankovič

obrázok4Preklad: Juraj Dvorský,  Skrachovanec, Kalligram 2011,  208 s., ISBN: 978-80-8101-507-6


Skrachovanec je príbehom stretnutia troch klavírnych virtuózov Glenna Goulda, Wertheimera a anonymného rozprávača. Všetci traja sú výnimoční, ale Goldbergovské variácie dokáže geniálne zahrať iba jeden - Američan Glenn. Práve jeho klavírna genialita má na obidvoch priateľov a spolužiakov skazonosný účinok; hudba v Bernhardovom spracovaní nemá upokojujúci vplyv, neposkytuje estetický zážitok, ale naopak, dokáže aj zabíjať. Okrem veľkých autorových tém, či už vzťahu umenia a života, alebo jazyka a jeho možností postihnúť okolitý svet, tu tradične rezonuje aj neľútostná kritika Rakúska, predovšetkým v oblasti súdnictva a školstva.

obrázok2Adam Bžoch:  Krátke dejiny nizozemskej literatúry, Ružomberok : Katolícka univerzita , 2010,  119 s., ISBN 978-80-8084-530-8


Práca je vlastne prvým slovenským serióznym pokusom o historické a analytické zachytenie fenoménu 'nizozemská literatúra'. Autor sleduje túto literatúru od najstarších čias až po súčasnosť(...), okrem odbornej erudície prezentuje rozprávačský talent a navyše má zmysel pre didaktickú aplikáciu odborných znalostí.' Ladislav Šimon

obrázok3Preklad: Adam Bžoch:  Drevo, Slovart 2017, 256 s., ISBN: 9788055621937


Eldert Haman prichádza do limburského františkánskeho internátneho kláštora ako laický učiteľ nemčiny a neskôr pod nátlakom vstúpi do rádu. Učiteľ je svedkom psychického, fyzického a sexuálneho násilia, ktorého sa dopúšťajú mnísi na žiakoch, a nevie tomu zabrániť. Zároveň sa aj on stáva objektom šikanovania a ponižovania zo strany predstavených kláštora. Jeho hlavným protihráčom je Mansuetus, mních s fašistickou minulosťou, ktorý sa ho ako nepohodlného svedka pokúsi odstrániť. Holandsko-flámsky prozaik Jeroen Brouwers, enfant terrible súčasnej holandskej literatúry, pracoval ako novinár a knižný redaktor. Debutoval v roku 1967 a napísal niekoľko desiatok románov a zbierok esejí. Jeho najnovší román Drevo považuje holandská kritika za umelecký vrchol jeho tvorby.

obrázok1Adam Bžoch: Krátke dejiny nizozemskej literatúry, Ružomberok : Katolícka univerzita , 2010,  119 s., ISBN 978-80-8084-530-8


Práca je vlastne prvým slovenským serióznym pokusom o historické a analytické zachytenie fenoménu 'nizozemská literatúra'. Autor sleduje túto literatúru od najstarších čias až po súčasnosť(...), okrem odbornej erudície prezentuje rozprávačský talent a navyše má zmysel pre didaktickú aplikáciu odborných znalostí.' Ladislav Šimon

obrázok2Adam BžochWalter Benjamin a estetická moderna, Bratislava: Veda, 1999, 125 s. , ISBN 80-224-0587-6

obrázok6Preklad: Adam Bžoch:  Drevo, Slovart, 2017,  256 s. , ISBN: 9788055621937

 

Eldert Haman prichádza do limburského františkánskeho internátneho kláštora ako laický učiteľ nemčiny a neskôr pod nátlakom vstúpi do rádu. Učiteľ je svedkom psychického, fyzického a sexuálneho násilia, ktorého sa dopúšťajú mnísi na žiakoch, a nevie tomu zabrániť. Zároveň sa aj on stáva objektom šikanovania a ponižovania zo strany predstavených kláštora. Jeho hlavným protihráčom je Mansuetus, mních s fašistickou minulosťou, ktorý sa ho ako nepohodlného svedka pokúsi odstrániť. Holandsko-flámsky prozaik Jeroen Brouwers, enfant terrible súčasnej holandskej literatúry, pracoval ako novinár a knižný redaktor. Debutoval v roku 1967 a napísal niekoľko desiatok románov a zbierok esejí. Jeho najnovší román Drevo považuje holandská kritika za umelecký vrchol jeho tvorby.

obrázok8Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu,Ružomberok : Verbum , 2017, 194 s., ISBN 978-80-561-0428-6

obrázok9Juraj Dvorský:  Starí majstri, Kalligram, 2015, 201 s. , ISBN: 9788081018985

 

Román Starí majstri je často považovaný za Bernhardove najlepšie prozaické dielo.
Hlavný hrdina Reger, ktorý vyštudoval v Lipsku a vo Viedni hudbu, píše pre Times kritické články. Už vyše tridsať rokov preto chodí každý druhý deň do Umeleckohistorického múzea vo Viedni. Tu, v Bordoneho sále, presedí niekoľko hodín, ustavične sa pozerá na Tintorettov obraz Muž s bielou bradou a rozjíma o umení a živote. Má na to vhodné podmienky: ideálnu teplotu v Bordoneho sále a Irrsiglera, zriadenca múzea, ktorý splní každé jeho želanie. Ako sa však Reger dokáže vyrovnať so stratou svojej manželky? Dokáže ju nahradiť umenie? Zachránia Regera obrazy starých majstrov? Aj na tieto otázky nachádza Bernhardovo majstrovské dielo rozhodujúce odpovede.

obrázok10preložil:  Juraj Dvorský: Vymeriavanie sveta, Kalligram 2009, 248 s.,  ISBN 978-80-8101-067-5.

 

Daniel Kehlmann napísal román o Alexandrovi von Humboldtovi a Carlovi Friedrichovi Gaußovi. V tomto tkvie hlavná myšlienka a najväčší prínos románu: nie v tom, ako vyrozprával životný príbeh Humboldta alebo Gaußa, ale že týchto dvoch géniov postavil vedľa seba a v paralelných príbehoch nasvietil ich spoločné a najmä odlišné vlastnosti. 

obrázok11preklad: Ladislav Šimon: Johann Wolfgang Goethe Slasť a bôľ, Literárna nadácia Studňa, 2013, 239 str., ISBN 978-80-89207-14-5

 

Básnický preklad Goetheho lyrického diela predstavuje najobsiahlejší výber básní nemeckého predstaviteľa epochy klasiky. Výber je ilustrovaný majstrovskými grafikami Dušana Srvátku.

obrázok13preklad: Ladislav Šimon: Gunter Grass Moja zelená lúka, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2001, 109 str., ISBN: 8080610150

 

G. Grass, nemecký prozaik, básnik a dramatik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1999) v zbierke poviedok Moja zelená lúka predvádza svoj rozprávačský talent. Zbierka čitateľa zaujme a prostredníctvom symbolov, irónie a satiry (s "grassovskými" prvkami narážky, grotesky, karikatúry, parafrázy) osloví stálou aktuálnosťou a pálčivosťou nadčasového problému. V zbierke autor opisuje, pranieruje, zamýšľa sa, hodnotí, fantázia sa prepletá s realitou, absurdné obrázky striedajú idylické. V novele Deň otcov (základ románu Der Blutt - Ploskáč) sa medzi oslavujúcich mužov s pocitom ukrivdenosti vmiešali štyri ženy. Kontrastuje bezohľadne činný, meniaci a nosný mužský princíp so ženským citlivým, milujúcim, nežným. Tragikomické situácie umocňuje absurdita, poníženie sa strieda s výslním... Dielo Güntzera Grass patrí ku klenotom nemeckej i svetovej literatúry.

obrázok14Preklad: Paulína Šedíková Čuhová,  My deti zo stanice ZOO, Premedia, 2015, 296 s.,  ISBN:9788081592386

 

Kniha zachytáva príbeh mladej tínedžerky v Západnom Berlíne v druhej polovici sedemdesiatych rokov, keď na scénu vtrhli tvrdé drogy, s ktorými mala skúsenosti už ako trinásťročná. Vznikla v spolupráci s dvoma nemeckými novinármi a toto už klasické dielo svojho žánru dodnes nestratilo nič na aktuálnosti. Christiane sa v centre mládeže už v dvanástich dostala k hašišu, na diskotéke sa v trinástich prepracovala k tvrdým drogám a skončila na heroíne. Jej matka dva roky netušila, že užíva drogy a zarába si na ne prostitúciou, ktorej sa nevyhlo takmer žiadne dievča s podobným osudom. Je to zároveň príbeh bezradnej spoločnosti, ktorá si s drogovo závislými deťmi nedokázala vo svojej dobe poradiť a mnohé z prípadov skončili tragicky

obrázok16Preklad: Paulína Šedíková Čuhová, Zhováral sa s dobytkom, vtákmi a rybami, Premedia, 2015, 192 s., ISBN: 9788081592706

 

Príbehy tejto knihy sa odohrávajú v dome zoológa Konrada Lorenza v Altenbergu. Zvieratá sa nasťahovali do jeho domu dobrovoľne a odmietali ho opustiť, ako napríklad husi divé, ktoré spávali v jeho spálni a ráno vyletúvali otvoreným oknom.

Lorenz rozpráva o svojich dvoj- a štvornohých priateľoch s láskou, humorom a súčasne so zaujatím vedca a neúnavného pozorovateľa. Jeho príbehy o húsatku Martine, o rybách v akváriu, o chrčkovi zlatom, kavkách alebo o psoch majú hlbší zmysel, než len pobaviť čitateľa. Sú to príbehy o správaní zvierat a toto správanie je často kľúčom k lepšiemu chápaniu sociálnych vzťahov aj medzi ľuďmi.

obrázok15Preklad: Paulína Šedíková Čuhová:  Rus je ten, ktorý miluje brezy, Premedia, 2014, 240 s., ISBN: 9788081591426

 

Debut mladej autorky sa v Nemecku zaradil medzi najvýraznejšie literárne udalosti roka. Román zobrazuje mladých nomádov, ktorí stratili všetky istoty a v čoraz nepokojnejšom svete márne hľadajú domov, lásku i vlastnú identitu.
Hlavná postava Maša žije a miluje rýchlo, vníma intenzívne a citlivo, no vie byť aj cynická a tvrdá. Dospela príliš skoro. Jej detstvo poznačil pogrom v Baku, vyrástla v nemeckom veľkomeste. Keď zamieri na Blízky východ, v jej živote už neplatia nijaké pravidlá

 
jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo