O katedre

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of History

 

Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vznikla v roku 1996. Vychovala mnoho úspešných absolventov. Pracovníci katedry sa špecializujú predovšetkým na kultúrne a cirkevné dejiny, ale aj dejiny Československa v rokoch 1918 – 1939. Najmä v týchto disciplínach katedra rozvíja úspešnú domácu a zahraničnú spoluprácu. Jej výsledkom je aj vydávanie časopisu Kultúrne dejiny, ktorý sa teší priazni odbornej verejnosti.

 

Absolvovaním študijného programu história študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied historických. Účelom je vychovať samostatných a rozhľadených historikov pripravených pôsobiť vo sfére vedy i výskumu, ako aj vo vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV, univerzity), kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá, agentúry, spolky) a tiež v špecializovaných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho dedičstva a pod.). Jednou z kľúčových čŕt nášho snaženia je vychovať absolventa adaptabilného na trhu práce a so schopnosťou rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti.

history

Absolvent vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, ich princípy, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu učebníc a ich širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Absolventi učiteľstva sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu učiteľa príslušných predmetov, metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.

 

Absolvent učiteľstva histórie získava schopnosť vyhľadávať, spracovávať a interpretovať pramene, orientovať sa aj v regionálnej, štátnej a nadnárodnej histórii, samostatne a kvalifikovane aplikovať získané odborné vedomosti v pedagogickom procese. Vyučujúci odborne vedú študentov v oblasti národných a regionálnych dejín, aby boli schopní zapojiť sa do odbornej práce a spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií v oblasti školstva, osvety a kultúry.

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo