Aktuality

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of Political Science

 

 

Si stredoškolák?

Zapoj sa do súťaže a vyhraj zájazd do Európskeho parlamentu

Katedra politológie FF KU vyhlasuje súťaž v písaní esejí pre študentov stredných škôl

s názvom „Moja Európa“.

Súťaž sa uskutoční 21. marca 2017 o 10.30 hod. na FF KU v Ružomberku.

 

Cieľom súťaže je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a európskom občianstve, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor o Európskej únii v širších súvislostiach.

 V deň konania súťaže budú súťažiacim zverejnené tri témy, ktoré sa opierajú o citáty (výroky) o Európe, resp. Európskej únii. Na jednu zvolenú tému budú súťažiaci počas 90 minút písať esej (úvahu). Každá súťažná esej bude hodnotená dvomi vyučujúcimi politológie. Výsledky budú študentom oznámené mailom do 15 dní od skončenia súťaže. Víťaz súťaže získava, spolu so svojím učiteľom, zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu (jún 2017). Druhé miesto získava čítačku elektronických kníh, tretie vecnú cenu. Súťaž sa koná pod záštitou europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika.

Prihlásiť sa môžete do 13. marca 2017.

 

Plagát

Prihláška

Pravidlá

Kontakt

 

 

 

 

Projekt na podporu aktívneho občianstva mládeže

 

Katedra politológie v akad. roku 2016/2017 pripravila projekt „Študenti stredných škôl na ceste k politickej participácii a zodpovednému občianstvu“. Jeho cieľom je,  prostredníctvom diskutovaných tém z oblasti politiky, v študentoch stredných škôl rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnutné pre to, aby sa stali aktérmi demokracie, a to aktívnou účasťou v občianskej spoločnosti. Mladí ľudia predstavujú skupinu, ktorá bude o niekoľko rokov rozhodovať o budúcnosti našej spoločnosti a krajiny, preto je diskusia s nimi o témach a oblastiach, ktoré nastoľuje súčasné dianie v globálnom, európskom ako aj slovenskom kontexte potrebná, dôležitá a zmysluplná. Do projektu je v šk. roku 2016/2017 zapojené: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Cirkevné gymnázium P. U. Olivu v Poprade, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline a Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline.

 

plagat politologia pre ss v3a

 

 

Katedra politológie v akad. roku 2016/2017  (predpokladaný termín marec 2017) pripravuje súťaž v písaní esejí pre študentov predposledných a posledných ročníkov stredných škôl s názvom „Moja Európa“. Víťaz súťaže, spolu so svojím učiteľom, získa zájazd do Európskeho parlamentu. Súťaž sa koná pod záštitou europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika. O presnom termíne súťaže, jej podmienkach a ďalších podrobnostiach, budeme včas informovať na webových stránkach katedry. 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo