Aktuality

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of Political Science

 

 

Projekt na podporu aktívneho občianstva mládeže

 

Katedra politológie aj v akad. roku 2017/2018 pripravila projekt „Študenti stredných škôl na ceste k politickej participácii a zodpovednému občianstvu“, s podtitulom „Ako porozumieť Európskej únii a prečo na tom záleží?

 

Cieľom projektu, ktorý katedra realizuje už druhý rok, je predstaviť témy z oblasti fungovania EÚ, významu európskej integrácie a možností, ktoré pre nás vyplývajú ako členov európskeho spoločenstva. Zámerom je prostredníctvom diskusií so študentmi stredných škôl rozvíjať  vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnutné pre to, aby sa stali aktérmi demokracie, a to aktívnou účasťou v občianskej spoločnosti. Mladí ľudia predstavujú skupinu, ktorá bude o niekoľko rokov rozhodovať o budúcnosti našej spoločnosti a krajiny, preto je diskusia s nimi o témach a oblastiach, ktoré nastoľuje súčasné dianie v globálnom, európskom ako aj slovenskom kontexte potrebná, dôležitá a zmysluplná. Do projektu je v šk. roku 2017/2018 zapojené: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline, Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline a Gymnázium A. Bernoláka v Námestove.

 

Katedra politológie v akad. roku 2017/2018 taktiež pripravuje súťaž v písaní esejí pre študentov predposledných a posledných ročníkov stredných škôl s názvom „Moja Európa“ (plánovaný termín marec 2018). Víťaz súťaže, spolu so svojím učiteľom, získa zájazd do Európskeho parlamentu. Súťaž sa koná pod záštitou europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika. O presnom termíne súťaže, jej podmienkach a ďalších podrobnostiach, budeme včas informovať na webových stránkach katedry. 

 

Tieto aktivity sú súčasťou grantu Jean Monnet Module, s názvom „Kríza na Ukrajine – Výzva pre európsku integráciu“ (587609-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-MODULE), ktorého realizáciu podporila Agentúra Európskej komisie pre projekty Erasmus+ (EACEA) v roku 2017. Viac pozri tu

 

Fotografie a informácie o projekte realizovanom v akad. roku 2016/2017 nájdete tu:

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/68598-vysledky-sutaze-moja-europa

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/68615-vitazna-praca-v-sutazi-moja-europa

http://foto.ku.sk/index.php?album=21.-3.-2017-S-a-v-p-san-esej-na-t-mu-EU

http://foto.ku.sk/index.php?album=17.-3.-2017-MUDr.-Miroslav-Mikol-ik-nav-t-vil-Katedru-politol-gie-FF-KU

 

 

Katedra politológie úspešná v získaní grantu Európskej komisie

 

Katedra politológie FF KU zaznamenala obrovský úspech. V početnej konkurencii nielen európskych krajín, ale napríklad aj USA, Ruska, Turecka či Indie, získala v náročnom výberom konaní Agentúry Európskej komisie pre projekty Erasmus+ (EACEA) grant vo výške 28 009,80 eur v rámci programu Jean Monnet. Spomedzi 833 uchádzačov bolo podporených len 141 projektov a jediný zo Slovenska. Projekt The Ukrainian Crisis: Challenge for European Integration, ktorý bol ohodnotený 95 bodmi zo 100 (minimálny počet potrebných bodov bol 87,5), zahŕňa viaceré vzdelávacie a výskumné aktivity: vyučovanie predmetov, publikačná činnosť, odborné diskusie či aktivity so stredoškolskou mládežou. Cieľom projektu, ktorého riešiteľmi sú Ivan Koniar, Andrea BožekováMartin Horemuž, je podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o európskej integrácii.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo