Výskum

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of Psychology

 

 

Granty:

                                                
Názov projektu:   Internetová závislosť a osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania internetu v populácii univerzitných študentov)
Číslo projektu: VEGA č. 1/0087/13
Trvanie: 2013 – 2015
Hlavný riešiteľ: Juraj Holdoš
Riešiteľský tím:  Róbert Ďurka, Juraj Považan, Janka Majherová
Anotácia projektu:  Projekt verifikuje spojitosť medzi závislosťou od internetu, negatívnou afektivitou a sociálnou inhibíciou v populácii vysokoškolských študentov, ktorí v závislosti používania internetu patria k najohrozenejším skupinám.
   
Názov projektu:  Longitudinálne sledovanie vplyvu sociálno-psychologického výcviku na schopnosť zvládania záťaže u študentov pomáhajúcich profesií 
Číslo projektu: VEGA 1/0128/13 
Trvanie: 2013 – 2015
Hlavný riešiteľ: Zuzana Škodová 
Riešiteľský tím: Petra Lajčiaková, Róbert Ďurka
Anotácia projektu:  Projekt zameraný na dlhodobé skúmanie účinku sociálno-psychologického tréningu na schopnosť zvládania záťaže u budúcich pomáhajúcich profesionálov. 
   
Názov projektu:  Kognitívna diverzita pri morálnom hodnotení
Číslo projektu: VEGA č. 1/0826/10
Trvanie: 2010 – 2011
Hlavný riešiteľ: Petra Lajčiaková
Riešiteľský tím: Klaudia Tabačková, Jiří Dan, Juraj Holdoš, Andrea Blaščíková
Anotácia projektu: Projekt zameraný na identifikovanie kognitívneho (tvorivého) štýlu v procese morálneho hodnotenia – v kontexte inovatívneho a adaptívneho kognitívneho (tvorivého) štýlu.
   

 

Podujatia:

 

Nové poznatky v poradenskej psychológii, vedecko-odborná konferencia

27. 4. 2016, Ružomberok

 

ALUMNI – vedecko-odborná konferencia absolventov štúdia

6. 2. 2015, Ružomberok
zborník z konferencie

 

Human Nature – Two Sides of One Mind, medzinárodný kongres

14. – 17. 11. 2015, Ružomberok

informácie o kongrese 

vedecký program kongresu

 

Psychológia zdravia 2010, celoslovenská konferencia

19. 5. 2010, Bratislava
správa o konferencii a konferenčný zborník

 

 

Hosťovské prednášky na katedre:

 

Mária Hatoková (Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave)
Sprevádzanie chorých a zomierajúcich, 14. 4. 2016

 

Piotr Janusz Mamcarz (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Existential trauma and the system of values, 22. 2. 2016

 

Michal Miovský (Univerzita Karlova v Prahe)
Drogy – nové poznatky a prevencia, 9. 2. 2015

 

Marián Špajdel (Trnavská univerzita v Trnave)
Ľavá a pravá hemisféra z pohľadu kognitívnej psychológie, 11. 4. 2014

 

Damián Kováč (Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave)
Mohla by mať psychológia širší strategický zámer?, 8. 11. 2011

 

Vânia Sousa-Lima (The Catholic University of Portugal)
Attachment across the life cycle: conceptual framework and empirical background, 6. 5. 2010


Justyna Kula-Lic (The John Paul II Catholic University of Lublin)
The importance of the psychosocial development of young people, 13. 4. 2010

 

Stanislav Hvozdík (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Poradenská psychológia a integrovaný prístup k človeku, 2. 12. 2009

 

Aleksandra Borkowska (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)
Psychological journey across cultures: Searching for a happy nations, 29. 9. 2009

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo