Výskum

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Aktuality

icon small blue Department of Religious Studies and Religious Education

 

 

Zahraničné granty:  
Názov projektu: The Idea of Christian Philosophy in Central and Eastern Europe
Podporujúca inštitúcia: Stiftung Auxilium
Číslo projektu: 443.20132321/21885
Trvanie: 2014 - 2017
Hlavný riešiteľ: Ján Hrkút
Riešiteľský tím: Ivan Moďoroši, členovia z iných pracovísk
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Science-Religion Dialog and Critical Thinking
Podporujúca inštitúcia: Metanexus Institute on Religion and Science, Philadelphia, PA, USA
Číslo projektu:  
Trvanie: 2004 - 2007
Hlavný riešiteľ: Peter Volek
Riešiteľský tím: Ivan Moďoroši, členovia z iných pracovísk
Anotácia projektu:  
   
Domáce granty:  
Názov projektu: Náboženské prostredie novozákonných textov
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2013 - 2014
Hlavný riešiteľ: Daniela Iskrová
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu:  
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2013
Hlavný riešiteľ: Peter Caban
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Sobášne symboly v antiochijskej liturgii (historicko-vedecký pohľad)
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2012
Hlavný riešiteľ: Peter Caban
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Naratívne umenie v novozákonných textoch
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2012
Hlavný riešiteľ: Daniela Iskrová
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Významní predstavitelia židovskej náboženskej obce v Ružomberku a ich prínos k rozvoju spoločenského a kultúrneho života
Podporujúca inštitúcia: 1/0300/10
Číslo projektu: VEGA
Trvanie: 2010 - 2011
Hlavný riešiteľ: Daniela Iskrová
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Významné židovské osobnosti mesta Ružomberok
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2011
Hlavný riešiteľ: Daniela Iskrová
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Pentekostalizmus v kontexte súčasnej teológie, religionistiky a spoločnosti - Organizácia medzinárodnej konferencie
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2011
Hlavný riešiteľ: Ivan Moďoroši
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Činnosť Cirkvi v dnešnom svete. Úvod do špeciálnej pastorálnej teológie
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2011
Hlavný riešiteľ: Jozef Trstenský
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Judaizmus
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2010
Hlavný riešiteľ: Daniela Iskrová
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Sprítomnenie Cirkvi v dnešnom svete. Náčrt pastorálnej teológie.
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2010
Hlavný riešiteľ: Jozef Trstenský
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: L′amore cristiano nella Lettera a Filemone
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu:  
Trvanie: 2009
Hlavný riešiteľ: Iskrová Daniela
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Pútnické miesta na Slovensku
Podporujúca inštitúcia: KEGA
Číslo projektu: 3/5003/07
Trvanie: 2007 - 2009
Hlavný riešiteľ: Jana Moricová
Riešiteľský tím: Jozef Trstenský, Daniela Iskrová, Ivana Kostúrová
Anotácia projektu: Cieľom projektu je zmapovať a spropagovať slovenské pútnické miesta (nie len ako objekty národného a kul­túrneho dedičstva) konkrétne: preskúmať ich vznik, históriu a rozvoj, fotograficky zdokumentovať uc­tievaný obraz, resp. sochu a prebádať súčasné špecifické formy úcty(modlitby, piesne) Výsledkyvýskumnej práce budú prezentované v publikovanom Sprievodcovi po pútnických miestach na Slovensku.
   
Názov projektu: Mária Prostredníčka
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy FF KU
Číslo projektu: 14/2008
Trvanie:  
Hlavný riešiteľ: Jana Moricová
Riešiteľský tím:  
Anotácia projektu:  
   
Názov projektu: Jazyk ako platforma tolerancie a komunikácie medzi vedou a náboženstvom
Podporujúca inštitúcia: Fond na podporu vedy a vydavateľskej činnosti FF KU
Číslo projektu: grant č. 4/2005
Trvanie: 2005 - 2006
Hlavný riešiteľ: Peter Volek
Riešiteľský tím: Jozef Trstenský
Anotácia projektu:  

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo