Klub absolventov

Klub absolventov Filozofickej fakulty KU (KA FF KU)  je dobrovoľné združenie absolventov FF KU, ktorí si želajú byť v kontakte so svojimi kolegami, známymi a so svojou alma mater. Klub absolventov umožňuje spojenie ľudí, ktorí zdieľali viacročnú osobnú skúsenosť počas štúdia na FF KU. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá pokračuje v odovzdávaní skúseností a tradície štúdia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.  Klub pripravuje podujatia, programy a poskytuje svojim členom príležitosti. Dáva FF KU spätnú väzbu od absolventov, ktorá pomáha skvalitniť vyučovanie a výskum.

 

registrácia do Klubu absolventov FF KU

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Klub absolventov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (ďalej KA FF KU) je združením absolventov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho členom môže byť každý, kto na FF KU získal vysokoškolský titul bakalár (Bc.), magister (Mgr.) alebo doktor (PhD.). 
 2. Členstvo v KA FF KU v Ružomberku je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje na výhody, ktoré sú zverejnené na webovom sídle FF KU v Ružomberku.
 3. Reprezentatívnym orgánom KA FF KU v Ružomberku je Rada KA FF KU. Rada KA FF KU je poradným orgánom dekana fakulty a jej členov z radov absolventov menuje dekan fakulty. 
 4. Aktivity KA FF KU v Ružomberku sa zameriavajú najmä na:
  1. vytvorenie komunity z absolventov FF KU, zosieťovanie informácií  o bývalých spolužiakoch a študentských priateľoch,
  2. vytvorenie spätnej väzby medzi fakultou a jej absolventmi s cieľom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte,
  3. získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov,
  4. vytvorenie a upevnenie spolupráce fakulty s praxou, 
  5. sprístupnenie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakulty,
  6. podporu spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty,
  7. propagáciu a šírenie dobrého mena fakulty.

 

Výhody členstva v Klube absolventov FF KU 

 • Budete súčasťou sociálnej siete absolventov FF KU v Ružomberku.
 • Budete môcť participovať na podujatiach, ktoré FF KU v Ružomberku organizuje pre ďalší profesijný rast svojich absolventov. 
 • Budete mať účasť na benefitoch, ktoré FF KU pripravuje pre svojich absolventov.
 • Budete mať 20 % zľavu na rozširujúcich študijných programoch realizovaných na FF KU.
 • Budete mať 20 % zľavu pri rigoróznych konaniach realizovaných na FF KU.
 • Budete pravidelne informovaný/-á o vedeckých, umeleckých, spoločenských a duchovných podujatiach, organizovaných  fakultou pre akademickú obec i špeciálne pre absolventov FF KU.
 • Budete môcť zdarma participovať na programoch podpory študentov a absolventov (UPaC, Poradenské centrum KU – sociálne, kariérne, právne a psychologické poradenstvo).

 

pdf2 Služby poradenského centra KU pre členov Klubu absolventov FF KU

 

image.png Absolventi FF KU v Ružomberku

 

fb  Facebook Klubu absolventov FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo