prvaŠtudenti psychológie 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetu Aplikovaná sociálna psychológia sa pod vedením Juraja Holdoša, PhD. z Katedry psychológie FF KU v Ružomberku aktívne zapojili do projektu Service Learning, na ktorom participuje aj samotná Filozofická fakulta KU. Service Learning je inovatívny pedagogický prístup, ktorý spája službu a učenie. Vzhľadom na to, že podľa posledných štúdií dosahuje Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami v EÚ najväčšie rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodnených rodín a deťmi zo sociálne primeraného prostredia, pokúsili sme sa tento negatívny jav spoločne s našimi študentmi aspoň čiastočne zmierniť konkrétnymi aktivitami.

 

Projekt bol uskutočnený v spolupráci so Základnou školou sv. Vincenta v Ružomberku, na ktorej sa aj priamo realizoval. Cieľovú skupinu predstavovali žiaci 3. a 4. ročníka pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia, i keď možnosť zapojiť sa do aktivít bola ponúknutá všetkým deťom. Stretnutia so žiakmi sa realizovali pod supervíziou, a to pravidelne trikrát do týždňa po skončení vyučovania v škole namiesto školského klubu. Ich náplňou boli spoločné aktivity vo forme hry (motivačná časť), asistencia pri riešení domácich úloh a s učebnou látkou, v ktorej sa objavili rezervy.

 

druha

Žiaci základnej školy benefitovali z individuálneho prístupu študentov psychológie a z hravejformy celého stretnutia. Na druhej strane študenti psychológie mali praktickú možnosť reálne komunikovať s deťmi prostredníctvom hry, asistencie pri úlohách a doučovaní, motivačného pôsobenia a tiež si rozvíjali svoje manažérske zručnosti. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany vedenia základnej školy, ktorá veľmi aktívne spolupracovala pri praktických záležitostiach. Najdôležitejšia bola však spokojnosť zúčastnených detí a našich študentov. Inšpirovaní myšlienkami Service Learning sme sa snažili spojiť vzdelávanie tých a službu pre tých, ktorí to potrebujú. Projekt po zhodnotení prvého pilotného roku bude pokračovať v ďalšom akademickom roku.

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo