t2.sk 061Filozofická fakulta KU otvára pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2017/2018 druhé kolo prijímacieho konania. Uzávierka na prihlášky na bakalárske a magisterské študijné programy je stanovená na 9. augusta 2017. V druhom kole je možné prihlásiť sa napr. na jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, germanistiky, histórie, politológie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie 2017/2018.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo