p 20170706 084235V dňoch 3. – 7. júla 2017 Katedra histórie zorganizovala exkurziu študentov histórie FF KU v Ružomberku do Slovenského raja. Študenti navštívili areál stredovekého kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa (1299 – 1543) a tiež zaniknuté opevnenia – valy lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, valy halštatské (staršia doba železná) a stredoveké múry z polovice 13. storočia. Prezreli si zvyšky kaplniek sv. Margity z 13. storočia a sv. Alžbety z 15. storočia, rovnako aj Strážny vrch. Išli aj na symbolický cintorín venovaný obetiam Slovenského raja. Účastníci exkurzie bývali priamo v priestoroch zaniknutého kláštora, ktorého ruiny sú v tomto čase hojne navštevované domácimi i zahraničnými turistami.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo