p 20170706 084235V dňoch 3. – 7. júla 2017 Katedra histórie zorganizovala exkurziu študentov histórie FF KU v Ružomberku do Slovenského raja. Študenti navštívili areál stredovekého kartuziánskeho kláštora na Skale útočišťa (1299 – 1543) a tiež zaniknuté opevnenia – valy lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, valy halštatské (staršia doba železná) a stredoveké múry z polovice 13. storočia. Prezreli si zvyšky kaplniek sv. Margity z 13. storočia a sv. Alžbety z 15. storočia, rovnako aj Strážny vrch. Išli aj na symbolický cintorín venovaný obetiam Slovenského raja. Účastníci exkurzie bývali priamo v priestoroch zaniknutého kláštora, ktorého ruiny sú v tomto čase hojne navštevované domácimi i zahraničnými turistami.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

english

ff ku promo video banner

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska ff white

facebook banner ff

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo