Dávame do pozornosti študentom, že bola sprístupnená možnosť vytvoriť si zápisné listy na ak. rok 2017/2018. V informačnom systéme univerzity (AiS2) si študenti vytvoria zápisný list a zároveň si vyberú predmety, ktoré chcú absolvovať počas akademického roka. Študenti si okrem povinných predmetov na daný akademický rok zapíšu aj všetky povinné predmety z predchádzajúceho ročníka, ktoré neabsolvovali úspešne, a taktiež povinne voliteľné predmety z ponuky podľa vlastného výberu resp. podľa odporúčania katedry. Zoznam predmetov bude študentov vytlačený v deň zápisu na študijnom oddelení.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme študentov na záväznosť zápisu! Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom absolvuje v akademickom roku 2017/2018. V prípade, ak si študent predmet pre daný akademický rok nezapíše, nie je možné, aby daný predmet v tomto roku absolvoval. Predmety, ktoré si študent zapíše, sú pre neho predmetmi záväznými pre daný akademický rok – uvedené sa vzťahuje aj na povinne voliteľné predmety. 

Podľa Študijného poriadku FF KU (čl. 9 ods. 10) študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti požiadať študijné oddelenie o zrušenie predmetu z dôvodov uvedených v št. poriadku.

 

Prvé ročníky bakalárskeho a magisterského štúdia si zápisné listy nevytvárajú!!! Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise v termíne určenom fakultou.

 

Bližšie informácie o zápise tu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Študijné oddelenie FF KU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo