kd fotoV dňoch 7.-8. septembra 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku konal medzinárodný odborný seminár s názvom Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe. Hlavným organizátorom bol Spolok historikov v Ružomberku pri SHS, ďalšími organizátormi Katedra histórie FF KU, redakcia časopisu Kultúrne dejiny, Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Historický ústav SAV v Bratislave. Rokovania sa zúčastnilo sedemnásť prihlásených odborníkov zo SR, ČR, Poľska a Maďarska a ďalší jedenásti hostia (poslucháči a diskutéri). Seminár bol organizovaný ako dvojdňový v troch paneloch: Metodológia a teória kultúrnych dejín, Historiografia kultúrnych dejín a Vzťahy a postavenie kultúrnych dejín k iným vedám. Výstup bude publikovaný v supplemente časopisu Kultúrne dejiny v roku 2018. Zúčastnení vyjadrili túžbu pokračovať v stretávaní kultúrnych historikov, najbližšie zasadnutie bude o rok v Prahe.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo