vstupná fotkaKrátke obzretie sa za vystúpením Mgr. Kataríny Gajdošovej, PhD., pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku možno uviesť konštatovaním: nie je korpus ako korpus. Viacvýznamovosť slova korpus totiž našla svoje interakčné využitie v úvodnej diskusii prednášajúcej so študentským publikom – v otázke, ktorý z významov tohto slova im príde na um ako prvý. V dominujúcej odpovedi prezentujúcej korpus prioritne ako kuchársky/cukrársky výraz sa

nepochybne odrazila aj praktická skúsenosť a zručnosť odpovedajúcich v kulinárskej oblasti. V jazykovednom nazeraní korpus vystupuje ako „elektronická databáza textov z rôznych zdrojov v jednotnom formáte doplnená o lingvistické informácie (anotácie) a vybavená vyhľadávacími nástrojmi.

Začiatky vytvárania Slovenského národného korpusu (elektronickej databázy textov obsahujúcej 20170928 094814texty od roku 1955) siahajú na počiatok nášho storočia: v roku 2002 vzniká v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV osobitné oddelenie venujúce sa jeho budovaniu. K. Gajdošová, pracovníčka tohto oddelenia, vo svojej prednáške Slovenský národný korpus – materiálový a jazykový zdroj (uskutočnenej 28. septembra 2017 a zorganizovanej Katedrou slovenského jazyka a literatúry FF KU a ružomberskou pobočkou 20170928 093931Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV) priblížila záujemcom nielen históriu, proces tvorby a jednotlivé typy korpusov obsiahnuté v štruktúre Slovenského národného korpusu, ale aj (či predovšetkým) možnosti praktického využitia elektronickej databázy. Na prednášku preto prirodzene nadviazal praktický seminár zameraný na prácu so Slovenským národným korpusom. A tak veríme, že vďaka získanému teoretickému rozhľadu a praktickej skúsenosti prišli študenti na chuť i korpusu jazykovednej proveniencie...

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo