Predsedníctvo AS FF KU na svojom 4. zasadnutí dňa  03. 10. 2017 na základe uznesenia AS FF KU IV. č. 2017/15/4.2 vyhlásilo doplňujúce voľby na 2 uvoľnené miesta do študentskej časti AS FF KU.

 

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF KU sa na FF KU budú konať dňa 7. novembra 2017 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí bloku F.

 

Navrhovanie kandidátov bude prebiehať

od 12. 10. 2017 (od 12.00 hod.) do 19. 10. 2017 (do 12.00 hod.).

Mená platne navrhnutých kandidátov budú zverejnené 19. 10. 2017.

 

V zmysle zásad volieb do AS FF KU čl. 1, ods. 8 kandidátov do študentskej časti AS FF KU navrhujú študenti zo študentskej časti akademickej obce FF KU.

 

Pre zabezpečenie priebehu volieb predsedníctvo AS FF KU ustanovilo volebnú komisiu v zložení:

Bc. Hovancová Adriána

Bc. Nebošková Martina

Mgr. Strmeňová Terézia

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

 

Návrhové lístky (pozri vzor) a volebná urna budú k dispozícii na recepcii FF KU.

Bc. Hovancová Adriána

Bc. Nebošková Martina

Mgr. Strmeňová Terézia

PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo