úvodná fotkaV stredu (8. novembra) v rámci Týždňa vedy na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity odznela pod gesciou ružomberskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti JÚĽŠ SAV a Katedry slovenského jazyka a literatúry prednáška doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD., riaditeľky Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk (Filozofická fakulta Univerzity Komenského), na tému Lingvokulturémy ako súčasť interkultúrnej kompetencie. Účastníci (pedagógovia i študenti) mali možnosť nahliadnuť do bohatých skúseností prednášajúcej v rámci SAS-u (polstoročnica jeho existencie), získať nielen odbornétyzden vedy 2017 ksjl 14 poznatky súvisiace s koncepciou slovakistických štúdií, ale i zaujímavé postrehy frekventantov letnej školy slovenského jazyka a kultúry – a v tomto kontexte „vnímanie, myslenie, hodnotenie, konanie a správanie, ktoré väčšina príslušníkov určitej kultúry považuje za  normálne, samozrejmé, typické“  konfrontovať s pohľadom na Slovákov a slovenčinu z inej perspektívy – očami cudzincov. 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

 

2018

el prihlaska ff white

 

kd2

 

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

stravaemail  

aislogo