www.t2.sk 014Máte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác? Na Filozofickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti nazvanej Albertus Magnus. Albertus Magnus  je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém. Študenti si najskôr vyberú témy a školiteľov, následne napíšu písomné práce, ktoré budú posúdené školiteľom a oponentom, a úplne na záver prebehne obhajoba študentských prác.

Ponúkané témy nájdete na katedrových nástenkách a tiež tu. Študenti však môžu osloviť pedagógov aj s návrhmi svojich tém. Rozsah prác je 18 tis. až 36 tis. znakov. Náležitosti odovzdaných písomných prác by sa mali riadiť smernicou o písomných prácach.

 

Harmonogram:

  • 6. 11. 2017 – zverejnenie tém pre Albertus Magnus na katedrových nástenkách
  • do 17. 12. 2017 – oslovenie školiteľa a prihlásenie sa na sekretariáte katedier F 310
  • do 12. 2. 2018 – odovzdanie prác na sekretariáte katedier
  • 26. 2. 2018 – doručenie posudkov študentom na e-mail
  • v týždni od 12. 3. 2018  – prezentácie a obhajoby pre všetky katedry

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo