t2.sk 018Po úspešnom uvedení projektu Poetry Quartet na pôde Katolíckej univerzity v minulom akademickom roku sme uvítali ponuku na jeho pokračovanie. Druhé stretnutie sa uskutočnilo v Univerzitnej knižnici KU v rámci Týždňa vedy 7. novembra 2017. Autorom myšlienky zjednotiť ako v hudobnom telese štyroch básnikov je doc. et Mgr. Ján Gavura, PhD. – básnik, literárny vedec, pedagóg, prekladateľ, editor a vydavateľ. Projekt sa realizuje na viacerých miestach Slovenska (Prešov, Košice, Levoča, Spišský hrad) od roku 2013. Podujatie má ustálenú štruktúru a meniacich sa

protagonistov. V prvej časti diskutujú pozvaní hostia na spoločnú tému, vďaka čomu sa čitateľovi/ poslucháčovi odhaľuje vnútorný svet básnika, myšlienkový základ poézie; druhú tvorí komentované autorské čítanie. Tento ročník sa niesol v duchu priateľskej česko-slovenskej atmosféry, teda prvýkrát nepotreboval prekladateľa. Hosťami podujatia boli českí básnici Vítt2.sk 010 Slíva (Cena Magnesia Litera), Petr Hruška (Štátna cena za literaturu), Juraj Kuniak (Cena Ivana Kraska, Cena Klubu nezávislých spisovateľov) a Ján Gavura (Cena Ivana Kraska, Prémia literárneho fondu), diskutovanou témou bola „Postava“. Podujatie moderovala Mgr. Jana Juhásová, PhD. z Filozofickej fakulty KU. Po skončení stretnutia boli vyhlásené výsledky súťaže Slávme to spoločne v tvorbe duchovnej poézie vysokoškolákov a nasledoval rozborový seminár s členmi poroty (Ján Gavura, Juraj Kuniak, Vít Slíva, Silvia Kaščáková PF KU, Jana Juhásová FF KU).   

Fotky z podujatia od Antona Kulana sú dostupné tu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo