2 2017V piatok 24. 11. 2017 vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny s nasledovným obsahom. Medzi štúdiami nájdeme publikované tri príspevky - Pavol Labuda: Počiatky a povaha vedy v archaickom Grécku (s. 176-199); Ján Gunčaga - Ladislav Lang: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik (s. 200-212); Anton Hruboň: Budovanie kultu Jozefa Tisa (s. 213-239). V rubrike Pramene a preklady nasleduje Kauza Martina Luthera z rokov 1520 – 1521 (s. 240-286). Ide o preklad štyroch dokumentov, dvoch pápežských listín a dvoch reakcií reformátora na tieto buly. Nasleduje rozhovor s docentom Milošom Kovačkom o jeho práci a hodnotách (s. 287-294). Tradičnými rubrikami sú Recenzie (s. 295-310), Anotácie, nové knihy (311-341), Správy, referáty (342-346) a Internetové odkazy (347-350). Časopis sa tvorí v redakcii na Katedre histórie FF KU v Ružomberku. K jeho čítaniu ste srdečne pozvaní.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo