2 2017V piatok 24. 11. 2017 vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny s nasledovným obsahom. Medzi štúdiami nájdeme publikované tri príspevky - Pavol Labuda: Počiatky a povaha vedy v archaickom Grécku (s. 176-199); Ján Gunčaga - Ladislav Lang: Lehrerbildungsanstalten in Zipser Kapitel und Eger – ihre Bedeutung für Lehramtsstudium und Schulmathematik (s. 200-212); Anton Hruboň: Budovanie kultu Jozefa Tisa (s. 213-239). V rubrike Pramene a preklady nasleduje Kauza Martina Luthera z rokov 1520 – 1521 (s. 240-286). Ide o preklad štyroch dokumentov, dvoch pápežských listín a dvoch reakcií reformátora na tieto buly. Nasleduje rozhovor s docentom Milošom Kovačkom o jeho práci a hodnotách (s. 287-294). Tradičnými rubrikami sú Recenzie (s. 295-310), Anotácie, nové knihy (311-341), Správy, referáty (342-346) a Internetové odkazy (347-350). Časopis sa tvorí v redakcii na Katedre histórie FF KU v Ružomberku. K jeho čítaniu ste srdečne pozvaní.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo