obalka fak narVo vydavateľstve Chronos čerstvo vyšla publikácia Podoby faktuálneho naratívu, ktorá ponúka interdisciplinárny prienik do pluralitného spektra prístupov k faktuálnemu naratívu. Príspevky Davida Černína, Juraja Dvorského, Rastislava Kostolného, Pavla Labudu, Jonathana Menezesa a Juraja Šucha tematicky prepojené problematikou nielen faktuálneho, ale aj fikčného naratívu, predstavujú súčasné vedecké poznanie a obohacujú ho o kritickú reflexiu, možné odpovede, poznatky či nové aspekty. Autori jednotlivých článkov poukazujú na rôzne podoby, možnosti a hranice faktuálneho naratívu z pohľadu filozofie, histórie a literárnej vedy.

 

Publikáciu zostavila Paulína Šedíková Čuhová. Kniha je jedným z hlavných výstupov projektu VEGA č. 1/0830/15 Problematika faktuálneho naratívu, ktorý bol v rokoch 2015 – 2017 riešený interdisciplinárnym tímom na pôde FF KU.

 

Podoby faktuálneho naratívu. Ed. Paulína Šedíková Čuhová. Bratislava: Chronos, 2017, 101 s. ISBN 978-80- 89027-47- 7

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo