obalka fak narVo vydavateľstve Chronos čerstvo vyšla publikácia Podoby faktuálneho naratívu, ktorá ponúka interdisciplinárny prienik do pluralitného spektra prístupov k faktuálnemu naratívu. Príspevky Davida Černína, Juraja Dvorského, Rastislava Kostolného, Pavla Labudu, Jonathana Menezesa a Juraja Šucha tematicky prepojené problematikou nielen faktuálneho, ale aj fikčného naratívu, predstavujú súčasné vedecké poznanie a obohacujú ho o kritickú reflexiu, možné odpovede, poznatky či nové aspekty. Autori jednotlivých článkov poukazujú na rôzne podoby, možnosti a hranice faktuálneho naratívu z pohľadu filozofie, histórie a literárnej vedy.

 

Publikáciu zostavila Paulína Šedíková Čuhová. Kniha je jedným z hlavných výstupov projektu VEGA č. 1/0830/15 Problematika faktuálneho naratívu, ktorý bol v rokoch 2015 – 2017 riešený interdisciplinárnym tímom na pôde FF KU.

 

Podoby faktuálneho naratívu. Ed. Paulína Šedíková Čuhová. Bratislava: Chronos, 2017, 101 s. ISBN 978-80- 89027-47- 7

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo