www.t2.sk 03V spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP) sa na Katedre psychológie podarilo zorganizovať dva praktické semináre pre študentov. Prvý bol zameraný na neľahkú prácu psychológa s klientom so závislosťou. Študenti sa oboznámili so širokou paletou znakov rôznych druhov závislostí, zároveň s príznakmi abstinenčného syndrómu a v neposlednom rade s náročnou liečbou samotných závislostí. Druhý workshop sa orientoval na prácu

psychológa na psychiatrickom oddelení. Študentom bola priblížená interakcia psychológa sowww.t2.sk 07 psychiatrickým pacientom, a to cez osobitosti, ktoré z tohto špecifického vzťahu vyplývajú. Workshopy viedol psychológ Mgr. Marek Orenčák, ktorý pracuje v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží. Náplňou jeho práce je skupinová psychoterapia s pacientmi so závislosťami a tiež individuálna terapia. 

Študenti prostredníctvom workshopov mohli zakúsiť psychológiu v praxi, čo bolo spojené s mimoriadne pozitívnymi ohlasmi. 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo