ffku profile foto 01 8K problematike personálnych výberov pre justíciu a o úlohe psychologicko-diagnostického vyšetrenia v tejto oblasti sa pre portál Českej justície vyjadril doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku.

Pripomína stručnú históriu personálnych výberov pre justíciu a odpovedá na otázku, prečo sú psychológovia potrební pri kvalitnom výbere uchádzačov. Pomenúva osobnostné vlastnosti, ktoré by mal mať kandidát na sudcu a tiež opisuje tie znaky osobnosti, ktoré sú pre výkon takéhoto povolania nevhodné. V závere načrtáva pozíciu psychológov v oblasti justície. 

Jiří Dan je mimoriadnym profesorom KU a členom Vedeckej rady KU. Okrem toho je  podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Dlhé roky vykonával psychologicko-diagnostické vyšetrenia budúcich sudcov a štátnych zástupcov.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo