ffku profile foto 01 8K problematike personálnych výberov pre justíciu a o úlohe psychologicko-diagnostického vyšetrenia v tejto oblasti sa pre portál Českej justície vyjadril doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., ktorý pôsobí na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku.

Pripomína stručnú históriu personálnych výberov pre justíciu a odpovedá na otázku, prečo sú psychológovia potrební pri kvalitnom výbere uchádzačov. Pomenúva osobnostné vlastnosti, ktoré by mal mať kandidát na sudcu a tiež opisuje tie znaky osobnosti, ktoré sú pre výkon takéhoto povolania nevhodné. V závere načrtáva pozíciu psychológov v oblasti justície. 

Jiří Dan je mimoriadnym profesorom KU a členom Vedeckej rady KU. Okrem toho je  podpredsedom Asociácie poradenských psychológov Českej republiky a členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Dlhé roky vykonával psychologicko-diagnostické vyšetrenia budúcich sudcov a štátnych zástupcov.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo