a020O akých celkoch sa bežne hovorí v histórii? Majú napr. národy (Slováci, Česi a pod.) či obdobia (renesancia, priemyselná revolúcia, studená vojna a pod.) samostatnú existenciu? Alebo existujú len jednotlivci, ktorí tvoria národy, či množstvo udalostí, ktoré tvoria obdobia? Práve takýmto otázkam sa vo svojej prednáške „Co jsou ‚celky‘, o nichž píše dějepisectví?“ venoval Jan Horský z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe. S hosťovskou prednáškou vystúpil na Katedre filozofie FF KU v Ružomberku 26. apríla 2018.

Jan Horský sa venoval pojmom, ktoré historici používajú na pokrývanie celkov, ako napr. Česi či studená vojna. Vo svojich úvahách priblížil názory rôznych autorov, od Maxa Webera cez Paula Ricoeura až po Franka Ankersmita. Rozlíšil pritom medzi viacerými pohľadmi na celky.

Sociologickí nominalisti sa domnievajú, že existujú iba jednotlivci a spoločnosť je ich nahromadením. Naopak sociologickí esencialisti toto stanovisko kritizujú a tvrdia, že celky majú nejaký typ samostatnej existencie. Norbert Elias napr. hovorí o vytváraní špecifickej sociálnej konfigurácie. Nakoniec sú tu autori, ktorí tvrdia, že celky sú len jazykové konštrukcie. Horský v prednáške predstavil danú diskusiu a poukázal na zaujímavé otázky a problémy vyvstávajúce s touto témou. Zároveň vyjadril názor, že zvecňovanie celkov môže byť zbytočné a skeptický pohľad na ontologizáciu takýchto entít sa javí byť relatívne oprávnený. Na druhej strane však upozornil na skutočnosť, že historici sa do veľkej miery zhodnú ohľadom používania označení pre celky. Preto sa domnieva, že minimálne metodologicky, a niekedy možno i zásadnejšie, celky v historických prácach zohrávajú svoju úlohu. 

 

Foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo