www.t2.sk 06Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 2. 5. 2018 uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska s názvom Maimonides on Possibility and Providence (Maimonides o možnosti a Prozreteľnosti). Mojžiš Maimonides (1135-1204) bol významným stredovekým židovským filozofom a lekárom. Narodil sa v španielskej Cordobe a zomrel v Egypte. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Sprievodca pre nerozhodných. Práve analýze tohto diela sa venovala prednáška Dr. Leitane. Toto dielo bolo napísané v arabčine, ale zanedlho bolo preložené aj do hebrejčiny, neskôr aj do angličtiny, francúzštiny a iných jazykov. Dr. Leitane vychádzala z jeho hebrejského textu. Maimonides sa v ňom snažil riešiť zdanlivé protiklady, napríklad medzi slobodou človeka a Božou prozreteľnosťou.

Dr. Iveta Leitane pôsobí na Centre pre judaistické štúdia na Univerzite Lotyšska v Rige. Študovala filozofiu a religionistiku. PhD. získala na univerzite v Tübingene v Nemecku. Absolvovala prednáškové a výskumné pobyty v Nemecku, USA, Estónsku, Rakúsku, Izraeli, Rusku, Poľsku, Maďarsku. Jej oblasťou výskumu je najmä judaizmus, židovská filozofia a národná identita. Publikovala vedecké štúdie v nemčine, angličtine a lotyštine vo vedeckých časopisoch, zborníkoch a heslá v encyklopédiách. Je editorkou viacerých kníh. Od januára do júna 2018 je na výskumnom pobyte na FF KU. Téma jej výskumného pobytu na Slovensku je Katolícka moderna a židovská subkultúra na Slovensku ako protipól sekularizácie. V téme jej výskumného záujmu je tak slovenská katolícka moderna ako aj Ladislav Hanus.

 

foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo