www.t2.sk 06Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 2. 5. 2018 uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska s názvom Maimonides on Possibility and Providence (Maimonides o možnosti a Prozreteľnosti). Mojžiš Maimonides (1135-1204) bol významným stredovekým židovským filozofom a lekárom. Narodil sa v španielskej Cordobe a zomrel v Egypte. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Sprievodca pre nerozhodných. Práve analýze tohto diela sa venovala prednáška Dr. Leitane. Toto dielo bolo napísané v arabčine, ale zanedlho bolo preložené aj do hebrejčiny, neskôr aj do angličtiny, francúzštiny a iných jazykov. Dr. Leitane vychádzala z jeho hebrejského textu. Maimonides sa v ňom snažil riešiť zdanlivé protiklady, napríklad medzi slobodou človeka a Božou prozreteľnosťou.

Dr. Iveta Leitane pôsobí na Centre pre judaistické štúdia na Univerzite Lotyšska v Rige. Študovala filozofiu a religionistiku. PhD. získala na univerzite v Tübingene v Nemecku. Absolvovala prednáškové a výskumné pobyty v Nemecku, USA, Estónsku, Rakúsku, Izraeli, Rusku, Poľsku, Maďarsku. Jej oblasťou výskumu je najmä judaizmus, židovská filozofia a národná identita. Publikovala vedecké štúdie v nemčine, angličtine a lotyštine vo vedeckých časopisoch, zborníkoch a heslá v encyklopédiách. Je editorkou viacerých kníh. Od januára do júna 2018 je na výskumnom pobyte na FF KU. Téma jej výskumného pobytu na Slovensku je Katolícka moderna a židovská subkultúra na Slovensku ako protipól sekularizácie. V téme jej výskumného záujmu je tak slovenská katolícka moderna ako aj Ladislav Hanus.

 

foto: Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo