t2.sk 037Na záver 28. zasadnutia Kolégia dekana FF KU v Ružomberku 20. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Cien dekana za rok 2017. Týmto spôsobom sa dekan Marek Babic poďakoval vyučujúcim a študentom za ich kvalitnú výučbu, výskum a ďalšie tvorivé aktivity, ktorými obohacujú akademické prostredie na fakulte. Zamestnanci a študenti spolu podali 12 zaujímavých nominácií v piatich kategóriách. Zvlášť potešujúce boli návrhy zo strany študentov, ktorí oceňovali tak nasadenie vyučujúcich, ako aj aktivity svojich spolužiakov. Z týchto návrhov vybrala komisia na svojom zasadnutí 12. júna 2018 a dekan sa rozhodol udeliť cenu štyrom vyučujúcim a jednému študentovi. Ďakujeme za všetky návrhy a blahoželáme oceneným. Teší nás, že na fakulte pôsobia a študujú činorodí ľudia s mimoriadnym nasadením.

 

V kategórii pedagogická činnosť bola ocenená Petra Lajčiaková. Svojimi pedagogickými aktivitami prispieva k vysokej úrovni vzdelávania na svojej katedre, organizuje a podporuje činnosti smerujúce k dobrej sociálnej klíme medzi študentmi a pedagógmi. Aj vďaka jej pedagogickej činorodosti je o štúdium psychológie na našej fakulte tradične vysoký záujem.

 

V kategórii publikačná a vedeckovýskumná činnosť bola ocenená Katarína Labudová. V roku 2017 publikovala viacero významných prác, pričom špeciálne treba spomenúť štúdie v zahraničnom karentovanom časopise a zahraničnom časopise evidovanom v databáze Scopus, ako aj kapitolu vo vedeckej monografii vydanej v prestížnom zahraničnom vydavateľstve. Ide tu o ojedinelý publikačný výkon sústredený do jedného roka.

 

V kategórii prezentácia fakulty a spolupráca s verejnosťou bola ocenená Jana Juhásová z KSJL. Pravidelne spoluorganizuje a moderuje rôznorodé literárne, umelecké a popularizačné podujatia. V roku 2017 to boli napr. Poetry Quartet, iniciácia knihy „Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka“ v univerzitnej knižnici a iniciácia spoločnej knihy Mily Haugovej a Jána Kudličku v Galérii Ľudovíta Fullu. Taktiež spolupracuje s médiami, napr. Slovenským rozhlasom, Rádiom Lumen či televíziou Lux na príprave relácií, hlavne o spirituálnej poézii.

 

V kategórii mimoriadne kvalitné vykonávanie pracovnej činnosti bola ocenená Viera Kováčová. Študenti oceňujú jej kvalitne a dôsledne pripravené vyučovacie hodiny, ako aj študijné materiály. Rovnako vítajú jej rýchlu a detailnú pomoc ohľadom záverečných prác. Spomenúť treba tiež jej činnosť pre Akademický senát FF KU, v rámci ktorej sa podieľa na príprave a tvorbe zápisníc a dokumentov senátu.

 

Zo študentov bol za reprezentáciu fakulty ocenený Pavol Dérer, študent psychológie. Je jedným z laureátov ceny Dobrovoľník roka 2017 v kategórii dobrovoľnícky projekt roka, ktorú udeľuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum. Pavol Dérer tiež reprezentoval fakultu na psychologickej konferencii v Ostrave „Mezinárodní studentské psychologické dny 2017“ a venuje sa ďalším školským a mimoškolským aktivitám.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo