leitaneDňa 21. 6. 2018 sa na FF KU v Ružomberku uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska na tému Slovenská katolícka moderna: porovnávacia perspektíva. Leitane, ktorá je na FF KU na vedeckom pobyte (január – jún 2018), v tejto prednáške zhrnula výsledky svojho výskumného pobytu. Vychádzala pritom z článku izraelského sociológa Eisenstadta o mnohonásobných modernitách v súčasnej spoločnosti a cez prizmu tohto článku porovnávala rozličné formy katolíckej moderny v Poľsku, na Slovensku a v Litve. Leitane v prednáške taktiež rozlíšila dva typy osvietenského chápania vzdelania. Prvý z nich nadväzuje na diela Leibniza a Herdera, druhý na Mendelsohna. Ako upozornila, Ladislav Hanus ako predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny svojím pojmom kultúry nadviazal na prvý typ osvietenského chápania vzdelania najmä tým, že vyzdvihol autonómiu kultúry.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo