leitaneDňa 21. 6. 2018 sa na FF KU v Ružomberku uskutočnila prednáška Dr. Ivety Leitane z Lotyšska na tému Slovenská katolícka moderna: porovnávacia perspektíva. Leitane, ktorá je na FF KU na vedeckom pobyte (január – jún 2018), v tejto prednáške zhrnula výsledky svojho výskumného pobytu. Vychádzala pritom z článku izraelského sociológa Eisenstadta o mnohonásobných modernitách v súčasnej spoločnosti a cez prizmu tohto článku porovnávala rozličné formy katolíckej moderny v Poľsku, na Slovensku a v Litve. Leitane v prednáške taktiež rozlíšila dva typy osvietenského chápania vzdelania. Prvý z nich nadväzuje na diela Leibniza a Herdera, druhý na Mendelsohna. Ako upozornila, Ladislav Hanus ako predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny svojím pojmom kultúry nadviazal na prvý typ osvietenského chápania vzdelania najmä tým, že vyzdvihol autonómiu kultúry.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo