www.t2.sk 63V dňoch 2. a 3. júla 2018 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil medzinárodný Kongres nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na podporu výučby nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Kongres organizovali v spolupráci Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), Katolícka univerzita v Ružomberku, Goetheho inštitút, ZfA a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko.

 

Okrem vedeckej časti podujatia kongres ponúkal účasť na rôznych odborných didakticko-metodických workshopoch, poskytol priestor pre stretnutie riaditeľov slovenských základných a stredných škôl a prezentáciu katedier germanistík, vydavateľstiev, inštitúcií. „Kongres tohto druhu sa na Slovensku uskutočnil prvýkrát a zúčastnilo sa na ňom takmer 400 účastníkov. Pozvanie prijalo množstvo odborníkov z oblasti akademickej germanistky, ako napríklad prof. Matías Martínez z Wuppertalu a prof. Werner Wintersteiner z Klagenfurtu“ uviedol Dr. Juraj Dvorský, vedúci Katedry germanistiky FF KU.

 

www.t2.sk 24V pondelok prijal rektor KU prof. Jozef Jarab nemeckého veľvyslanca na Slovensku Joachima Bleickera, ktorý vyjadril radosť a vďačnosť za to, že sa toto podujatie mohlo uskutočniť na pôde KU. Súčasťou programu bola slávnostná recepcia v Kultúrnom dome Andreja Hlinku za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Oľgy Nachtmannovej, nemeckého veľvyslanca Joachima Bleickera, zástupcov rakúskeho a švajčiarskeho veľvyslanectva, riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu prof. Ľudovíta Hajduka, rektora Katolíckej univerzity prof. Jozefa Jaraba a iných. O kultúrny program sa postarali pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo