www.t2.sk 63V dňoch 2. a 3. júla 2018 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil medzinárodný Kongres nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na podporu výučby nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Kongres organizovali v spolupráci Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), Katolícka univerzita v Ružomberku, Goetheho inštitút, ZfA a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko.

 

Okrem vedeckej časti podujatia kongres ponúkal účasť na rôznych odborných didakticko-metodických workshopoch, poskytol priestor pre stretnutie riaditeľov slovenských základných a stredných škôl a prezentáciu katedier germanistík, vydavateľstiev, inštitúcií. „Kongres tohto druhu sa na Slovensku uskutočnil prvýkrát a zúčastnilo sa na ňom takmer 400 účastníkov. Pozvanie prijalo množstvo odborníkov z oblasti akademickej germanistky, ako napríklad prof. Matías Martínez z Wuppertalu a prof. Werner Wintersteiner z Klagenfurtu“ uviedol Dr. Juraj Dvorský, vedúci Katedry germanistiky FF KU.

 

www.t2.sk 24V pondelok prijal rektor KU prof. Jozef Jarab nemeckého veľvyslanca na Slovensku Joachima Bleickera, ktorý vyjadril radosť a vďačnosť za to, že sa toto podujatie mohlo uskutočniť na pôde KU. Súčasťou programu bola slávnostná recepcia v Kultúrnom dome Andreja Hlinku za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Oľgy Nachtmannovej, nemeckého veľvyslanca Joachima Bleickera, zástupcov rakúskeho a švajčiarskeho veľvyslanectva, riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu prof. Ľudovíta Hajduka, rektora Katolíckej univerzity prof. Jozefa Jaraba a iných. O kultúrny program sa postarali pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

banner info o studiu

ff ku promo video banner

2018

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

mozaika banner final2

banner k poli politicka participacia v2

0 banner k poli sutaz eu

deutsch banner2

 

 

 

 

stravaemail  

aislogo