t2.sk 015menezesOd augusta do novembra 2017 bol na výskumnom pobyte na FF KU v Ružomberku Jonathan Menezes, ktorý pôsobí na FTSA (South American Theological Faculty) v Londrine a je zároveň doktorandom na State University of Sao Paulo, Assis v Brazílii. Venoval sa tu svojmu projektu mapujúcemu vývoj v myslení holandského filozofa histórie Franka Ankersmita, ktorý podporila brazílska nadácia CAPES. Počas pobytu na fakulte predniesol prednášku The Limits of the ‘Autumn of Historiography’: On How Frank Ankersmit Left Postmodernism Behind v rámci medzinárodnej konferencie o faktuálnom naratíve a tiež vystúpil počas pravidelného týždňa vedy s príspevkom Historical Experience and Religious Experience: A Dialogue. Svoj výskumný pobyt využil tiež na dokončenie viacerých štúdií, pričom jedna z nich vyšla i v slovenskom preklade v knihe Podoby faktuálneho naratívu, ed. Paulína Šedíková Čuhová (Bratislava: Chronos, 2017).

 

leitaneV končiacom akademickom roku 2017/2018 nás navštívila aj Iveta Leitane z Lotyšska. Svoj výskumný projekt Katolícka moderna a židovská subkultúra na Slovensku tvárou v tvár výzvam sekularizácie tu realizovala od januára do júna 2018 s podporu Národného štipendijného programu. V rámci svojho projektu skúmala vplyv predstaviteľov Slovenskej katolíckej moderny (Pavol Gašpar Hlbina, Ján Haranta, Mikuláš Šprinc, Pavol Oliva, Rudolf Dilong) a katolíckych intelektuálov (Ladislav Hanus, Jozef Kútnik Šmálov, Ferko Skyčák, Pavol Štrauss, Janko Silan), ako aj študentov bratislavskej židovskej ješivy (Hilel Filip Klein a Naftaly Klačko), na kultúru na Slovensku a v Lotyšsku. Na našej fakulte vystúpila 2. mája 2018 s prednáškou Maimonides o možnosti a prozreteľnosti a 21. júna 2018 s príspevkom Katolícka moderna na Slovensku v porovnávacej perspektíve. Iveta Leitane pôsobí v Centre pre judaistické štúdia na Univerzite v Rige. Doktorát získala na Univerzite v Tubingene v Nemecku a absolvovala mnohé výskumné pobyty v USA, Nemecku, Izraeli, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku či Estónsku.

 

V oboch prípadoch išlo o plodné pobyty, v rámci ktorých sme mali šancu zahraničných výskumníkov zapojiť do diania na fakulte a nadviazať s nimi užšiu spoluprácu. V novom akademickom roku 2018/2019 nás navštívia ďalší výskumníci a doktorandi, ktorí obohatia akademický život fakulty. Tešiť sa tak môžeme na odborníkov z Ukrajiny, Gruzínska, Maďarska či Čiech venujúcich sa rôznym témam z histórie, anglojazyčnej literatúry či filozofie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo